2. Videorajd, nagradni natečaj kratkih nemih videov

VideoRajd

SiZelen? 2. natečaj Videorajd je zaključen!

   

Preberi novico ob objavi zmagovalcev 2. natečaja

VideoRajd je nagradni natečaj kratkih nemih videov, dolgih od 10 do 30 sekund. Na natečaju lahko sodelujejo posamezni avtorji ali skupine avtorjev. Natečaj poteka štirikrat letno, vsakič na objavljeno aktualno temo.
 

Drugi natečaj je bil razpisan na temo SiZelen?, posvečen pa je dnevu zemlje. Prvotno je bil natečaj odprt od 1. do 22. marca, 18. marca pa je bil rok podaljšan za en teden - svoja dela ste lahko tako na natečaj prijavili do  29. marca ob 24.00.

Žirija je opravila svoje delo 30. marca, med 1. in 22. aprilom pa ste potniki in gledalci Glej TV med izbranimi videi glasovali preko brezplačnega sms-a za najljubšega in tako izbrali tri zmagovalne videe. Ti se bodo še dodatno vrteli na GEM zaslonih, zmagovalni video Posledice... pa prejme tudi posebno nagrado, telefon Nokia C7. http://vsu.ung.si/skupnost/dogodki/2011/izbrali-ste-zmagovalni-video-drugega-natecaja-videorajd Več o izboru zmagovalnih treh videov.

Preberi sporočilo žirije s seznamom izbranih videov

Oglej si vseh 10 videov, ki so bili v ožjem izboru žirije


Kako deluje VideoRajd:

Po objavi teme natečaja (mesec dni pred rokom oddaje) avtorji svoja video dela oddajo (izključno) preko spleta, na naslovu http://vsu.ung.si/videorajd/prijava, možna je oddaja del tudi preko mobilnega telefona na istem spletnem naslovu. Izbor video del poteka v dveh korakih: Najboljša video dela po izboru mešane žirije (predstavniki GEM, VŠU in zunanji strokovnjak) so 3 tedne prikazovana na GEM-zaslonih v notranjosti avtobusov LPP. Potniki z SMS-glasovanjem določijo najboljša tri dela po izboru občinstva, ki so nato predvajana posebej na GEM-zaslonih še en teden. Avtor najboljšega videa po glasovanju občinstva je nagrajen tudi s posebno nagrado - telefonom Nokia C7, prav tako pa nagrajujemo glasovalce.

Povzetek pravil nagradnega natečaja:

Avtorji oziroma prijavitelji del jamčijo za točnost in dokončnost vseh podatkov, predanih ob oddaji dela.

Prijavitelji del jamčijo, da je prispevek v celoti ali vseh posameznih sestavnih delih njihovo avtorsko delo oz. avtorsko delo skupine, ki je v celoti seznanjena s prijavo dela.

Če so v delu osebno prepoznavni ljudje, morajo biti o tem dokazljivo obveščeni in se dokazljivo strinjati s prijavo videa na natečaj in s tem javno objavo.

Avtorji se strinjajo, da se k oddanim video delom doda pripis, da avtor svoja dela podaja v skladu z naslednjo CC (Creative Commons) licenco:
"Ta licenca uporabnikom dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/predelave pod istimi pogoji."

Dela, ki bodo v nasprotju z javnim redom in moralo bodo izključena z natečaja na podlagi konsenza strokovne žirije.

Tehnične specifikacije

Sprejemljiva dolžina video del je najmanj 10 in največ 30 sekund. Video dela morajo biti nema, brez dodanega ali izvorno vsebovanega zvoka. Delom, ki bodo vsebovala zvok, bo ta odvzet za namen natečaja oziroma ne bo predvajan.

Video dela ne smejo vsebovati napovednika ali drugih dodatkov – vse podatke o delu avtorji zapišejo v posebni spletni obrazec ob oddaji dela.

Video delo mora biti v ločljivosti: širina 640 točk, višina 360 točk. Video dela večjih ločljivosti bodo samodejno pomanjšana, dela drugačnih razmerij bodo ustrezno izrezana in prilagojena za namen predvajanja v okviru 640 x 360 točk.

Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka. Omejitev velikosti posamezne oddane datoteke je 20 MB.

<!--

Oddaj svoje video delo tukaj

-->

Prenesi celoten pravilnik (.pdf)
<!--
Oddaj video tukaj

-->

 

Arhiv 1. natečaja Videorajd                          


Natečaj organizirata Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici in Javni multimedij GEM.