vŠUM_011

vŠUM_011

2011

Dokumentarna in promocijska fotografija VŠU projekta v CUK KŠ.