IJEPEG-UMKI / ePlatforma

2010

Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij (javni del projekta predstavlja spletišče, ki ga gledate).

Projekt predvideva razvojno integracijo interne in javne e-platforme ter e-gradiv za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij skozi celostno uvedbo kombinirane (spletno močno podprte) izvedbe študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse. Njegova ključna prednost pred sorodnimi študijskimi programi bo prav inovativni razvoj in aktivna raba e-vsebin ter e-storitev za produkcijo, distribucijo in diskusijo umetniških oziroma kreativnih procesov, izdelkov ter storitev.

Povzetek opisa projekta, cilji, ozadje, rezultati

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3.5.2. Gospodarsko razvojna infrastruktura ter prednostne usmeritve: 3.5.2.2 Informacijska družba.