Umetnost mešane resničnosti : nova razmerja zaznavanja v interaktivni instalaciji in medijskem performansu

Umetnost mešane resničnosti : nova razmerja zaznavanja v interaktivni instalaciji in medijskem performansu

2010

Znanstveni prispevek na ozadju širše družbene rabe tehnologij virtualne in predvsem mešane resničnosti razišče procese in pomene umetnostnega mešanja zaznavne, mentalne in ne nazadnje tehnološke ravni resničnosti.

Skozi obravnavo primerov umetnostnih praks v zvrsteh interaktivne instalacije in medijskega performansa razvije kompleksno in aktualno razumevanje pojma mešane resničnosti, pri tem se opre na selektivni pregled njihovega zgodovinskega razvoja ter montažo pripadajočih diskurzov. Postopoma razgrinja možnost komunikacijskega in celo kolaborativnega modela, ki demistificira ter dekonstruira kulturni primat (navidezno) visokih tehnologij. Medijska umetnost pogosto komunicira prav skozi subverzijo in alternativno rabo (bodisi visokih, prihodnostnih, bodisi tudi povprečnouporabniških, vsakdanjih) tehnologij. Tako lahko učinkovito razgalja ali tudi rekonstruira njihovo (ne)delovanje, možno ali dejansko politično ter ekonomsko (zlo)rabo ipd. Reflektirana telesna potopitev obiskovalcu interaktivne instalacije oziroma gledalcu medijskega performansa omogoča razumevanje in rabo novih tehnologij izven samoumevnosti medijskopotrošniških sistemov, ki sodobnega človeka sicer vodijo v tehnosolipsizem. Nove pluralistične ontologije na podlagi osveženega medijskoekološkega razumevanja mešane resničnosti nakazujejo pomembne prihodnje oblike medijskoumetnostnih praks ter njihovih diskurzov.

http://issuu.com/ul_agrft/docs/amfiteater3_v4/17   (ogled PDF izvoda revije)

http://www.amfiteater.si

http://www.agrft.uni-lj.si/amfiteater/zadnja_stevilka/

(Amfiteater, 2010, let. 2, št. 1, str. 101-126. [COBISS.SI-ID 2952795] )