Vpis

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je postala Akademija umetnosti!

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici bo v študijskem letu 2020/2021 vpisovala v triletni visokošolski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse (15 mest) ter dveletni program Medijske umetnosti in prakse (10 mest). 
 


Kandidati bodo izbrani na podlagi preizkusa nadarjenosti (mapa in razgovor, 90 % točk) ter uspeha dosedanjega izobraževanje (10 točk, za prvo stopnjo: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (5 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 % točk), za drugo stopnjo: uspeh dosedanjega študija). Razgovori potekajo v prostorih akademije v Rožni Dolini, Nova Gorica. Prijava za oba programa potekata preko centralnega eVŠ. Več na //ung.si

Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo (poleg pričujoče splatforme) tudi v tajništvu šole po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.

Kandidatom in prihodnjim študentom priporočamo obisk semestrske/letne razstave UNG AU ter podroben ogled navzoče spletne platforme. Informativni dnevi potekajo vsako leto februarja, konec maja in konec avgusta oz. septembra. 

Prijavni roki za študijsko leto 2020/2021 za program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja)

** 1. prijavni rok ** Roki so podaljšani >> več informacij tukaj ** bo od 12. februarja do 18. marca 2020 
2. prijavni rok bo od 20. do 28. avgusta 2020
*zapolnitev mest bo od 10. do 25. septembra (do 12. ure) 2020

(*Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, se bodo prijave za vpis zbirale še do zasedbe prostih mest, vendar s prijavo, opravljenim preizkusom nadarjenosti in vpisom do najkasneje 25. septembra. Navedeni roki veljajo za državljanje EU.)


>> Več o programu Digitalne umetnosti in prakse in podrobnejši pogoji za vpis

Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor
Predstavitve programov, informativni dnevi

 

Prijavni roki za študijsko leto 2020/2021 za program Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) 

** 1. prijavni rok ** Roki so podaljšani >> več informacij tukaj ** bo 12. februarja do 30. marca 2020

2. prijavni rok od 1. aprila do 1. julija 2020
3. prijavni rok od 1. avgusta do 1. septembra 2020
*Zapolnitev mest od 10. do 25. septembra (do 12. ure) 2020

(*Če bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, se bodo prijave za vpis zbirale še do zasedbe prostih mest, vendar s prijavo, opravljenim preizkusom nadarjenosti in vpisom do najkasneje 26. septembra. Navedeni roki veljajo za vse kandidate.)

>>> Več o programu Medijske umetnosti in prakse in podrobnejši pogoji za vpis

Predstavitve programov, informativni dnevi

__
Foto (od zgoraj navzdol): Tina Smrekar, Taja Košir Popovič, Metod Blejec