Fotografija / vaje za "umetna osvetlitev"

Avtor/ji gradiva:
Rajko Bizjak
Urša B. Potokar
Predmetno področje:
Fotografija

Rajko Bizjak študente skozi natančno razlago in demonstracijo primerov vpelje v skrivnosti umetne osvetlitve na področju studijske fotografije. Gradivo praktično prikaže številne standardne pristope k umetnemu osvetljevanju ter kreativno rabo ustreznih tehnologij.

Format:
Videoposnetek (montiran) z živim komentarjem