Moč umetnosti v nevidnih podeželskih skupnostih

Vabljeni na predstavitev rezultatov delavnic ter javno okroglo mizo o udeležbeni umetnosti in kulturi projekta PAIC - Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti (Participatory Art for Invisible Communities), ki bosta potekali v četrtek, 8.12.2016 med 18. in 22. uro, v vasici Osek pri Šempasu sredi Vipavske doline - poskrbljeno bo za bogato regijsko obarvano pogostitev in brezplačen prevoz iz Nove Gorice! Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici skupaj s KTD Osek prireja prvi veliki dogodek projekta prav na Goriškem kot regiji z izjemnim, a premalo vidnim kulturnim potencialom podeželskih skupnosti. Po prihajajočih dogodkih na Hrvaškem, Danskem in v Španiji se bo projekt PAIC s še bogatejšim programom v našo regijo vrnil že septembra 2017.

Na predstavitvi projekta PAIC ter rezidenčnih umetnikov, Domenec (Španija - Barcelona) in BridA (Slovenija - Šempas), se je 29.11.2016 prvič srečalo preko dvajset lokalnih udeležencev skupnostne delavnice na temo "Vidno / Nevidno", prišli so iz Oseka, Šampasa in Vitovelj. PAIC - Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti (Participatory Art for Invisible Communities) je multidisciplinarni projekt, ki raziskuje in razvija rešitve za kulturno regeneracijo zapostavljenih skupnosti ter raziskuje, kako lahko umetniške prakse pripomorejo k osvežitvi njihove kulturne identitete. Na tokratnih delavnicah v Oseku udeleženci krepijo svojo ustvarjalnost skozi digitalne medijske tehnologije ter bogatijo razumevanje umetnosti kot skupnostne prakse: zgodbe s starih družinskih in vaških fotografij bodo prenesli v sodobnost, postavili jih bodo na internetne zemljevide, pa tudi vrnili v konkretno vaško okolje. Udeleženci delavnice zdaj skozi postopke digitalne obdelave fotografij in videa ter računalniškega mapiranja oziroma geo-lociranja soustvarjajo proces posodabljanja in refleksije spominov, ki bodo 8.12. predstavljeni javnosti tako v analogni kot digitalni obliki. Lotili se bodo tudi palic za selfi, iz natisnjenih fotografij bodo izdelali obrazne maske ali druge znake in jih umestili v vaško okolje...

Tema in metode omenjene skupnostne delavnice se bodo deloma prepletale s strokovno delavnico na temo udeležbene umetnosti, ki se bo med 5. in 8. 12. odvijala v Oseku ter v prostorih Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Udeležili se je bodo mednarodni strokovnjaki, predstavniki projektnih partnerjev, občinski in tudi državni odločevalci na področju kulture.

Vsi dogodki projekta te dni potekajo v oseškem "Farovžu" (Osek 79, Šempas), veliki zaključni dogodek bo v četrtek, 8.12. med 18. in 22 uro;  za pogostitev bodo poskrbeli Faladur, Lepa Vida, Malovščevo in kulinarične ustvarjalke Kulturnega in turističnega društva Osek, organiziran je tudi brezplačni avtobusni prevoz med Novo Gorico in Osekom (odhod 17:30 z avtobusne postaje NG) .

 


------------------------------


VEČ O PROJEKTU PAIC:

Projektna spletna stran Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici:
http://au.ung.si/paic

V mednarodnem projektu PAIC - Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti (Participatory Art for Invisible Communities), podprtem s strani Evropske skupnosti, se med novembrom 2016 in junijem 2019 zvrsti program osmih umetniških rezidenc ter delavnic, ki vključujejo tako deležnike lokalnih skupnosti kot mednarodne strokovnjake in vrhunske evropske, pa tudi posamezne lokalne umetnike. Skupnosti so izbirane v bližini in glede na družbeno-ekonomsko specifiko ter potrebe partnerskih institucij.

Prva serija dogodkov se te dni torej dogaja v vasici Osek na Goriškem v Sloveniji med 29.11. in 8.12.2016, februarja 2017 se odvijeta rezidenci in delavnica v danskem mestecu Soro in okolici, nato se projekt seli v Španski Vic nedaleč od Barcelone, ter zaključi prvi cikel dogodkov v Komiži na hrvaškem otoku Vis. Oseške dogodke v okviru projekta PAIC prirejata Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici ter Kulturno in turistično društvo Osek.

Na podlagi evalvacije med vsemi deležniki ter preizkušanja različnih metod, pa tudi temeljite študije dobrih praks v matičnih državah ter širom Evrope in sveta, bo projektna skupina postopno razvila interdisciplinarni sodelovalni model za izvedbo udeležbeno-umetniških procesov v tovrstnih okoljih, ki ga bo utrdila in preverila v drugem ciklu dogodkov 2018/19, ko bodo vključene iste ali sorodne lokacije ter skupnosti.

Skupaj z bogatim strokovnim diskurzom  (članki, konference, seminarji) ter medijskim arhivom (dokumentarni film, fotoserije ipd.) bo projekt predvidoma pozitivno vplival tudi na posamezne politike in sistemske ureditve, ki zadevajo kakovost kulturne produkcije v deprivilegiranih družbenih okoljih ter ranljivih skupinah.

Partnerji projekta: