MakeDOX strokovni seminar za ustvarjalce kreativnih dokumentarnih filmov v gosteh

Na pobudo Zavoda Petra Pan Film in Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici s podporo Slovenskega filmskega centra bosta v prostorih Akademije umetnosti UNG v Gorici, Petra Seliškar in Brand Ferro v tridnevni delavnici prikazala njun pogled na nujno potrebno refleksijo stanja domačega ustvarjalnega dokumentarnega filma ter širila strokovne in ustvarjalne horizonte na področju te pomembne filmske forme.

Tridnevni seminar je namenjen tako izkušenim kot bodočim ustvarjalcem, s

projektom ali brez njega. K udeležbi so vabljeni prav vsi strokovni profili, dejavni na področju dokumentarne forme: režiserji, producenti, raziskovalci,

snemalci, montažerji in oblikovalcizvoka; odločevalci, TV uredniki in drugi

predstavniki institucij; študenti filmskih in drugih študijev (novinarstvo,

kulturologija, antropologija, etnologija, sociologija,...) ter vsi drugi, ki so na

začetku svoje dokumentaristične poti ali se za njo navdušujejo.

--

TEMATSKI SKLOPI

 

Prvi dan delavnice (petek, 16. december, 10.00-15.00)
bo namenjen predstavitvi ustvarjalnih in produkcijskih vidikov

razvoja ustvarjalnega dokumentarnega filma:
 

- idejne, tematske, pripovedne, vizualne, strukturne in druge

pomembne značilnosti ustvarjalnega dokumentarca

- razlike med ustvarjalnim dokumentarnim filmom in reportažo

- dramaturgija in avtentičnost zgodbe; izbor karakterjev, raziskava in

verodostojnost zgodbe, slogovne inovacije, univerzalnost, spodbujanje

individualističnega pristopa v pripovedovanju zgodbe

- faze razvoja projekta: raziskave, oblikovanje zgodbe, iskanje

financerjev in koproducentov, oblikovanje ekipe, razvoj po

posameznih fazah (od ideje do končne montaže)

- kako predstaviti film: pisanje treatmenta, ustrezna priprava projekta za

evropski filmski trg, pogoste napake

- prednosti in izzivi, ki jih prinaša (vse bolj nujno) mednarodno

sodelovanje skozi koprodukcije

- Zvečer projekcije filmov in pogovor 18.00-20.00

Poleg tega pa projekcije Rough cut verzij filmov vseh udeležencev

delavnice( individualno ali v skupinah)

--

Drugi dan delavnice (sobota 17. december, 10.00 – 15.00)
bo namenjen refleksiji projektov in strukturi pripovedi, delu na

vizualnem slogu moči filma brez besed in vizualni naraciji.

Posamezni udeleženci s projekti bodo imeli tudi priložnost, da svoje

ideje za dokumentarne filme predebatirajo s predavateljema. V tem

delu bosta predavatelja postavljala vprašanja in spodbudila kritično

misel in kreativni proces. Participanti bodo podrobneje razložili svoje

projekte in odgovorili na vprašanja.

Popoldan 18.00-20.00:

Kako predstaviti svojo idejo? Prezentacije idej in vizualnega gradiva

(trailer) participantov pred kolegi.
Zakaj bi financerji želeli sodelovati s tabo ( verbal pich ), kakšne so

njihove zahteve in kaj si želijo. Kako jih prepričati.

Primerjave svojega dokumentarnega filma z drugimi, ki obravnavajo

iste/podobne tematike.

Zakaj tvoj dokumentarec ponuja ekskluzivnost ali zakaj je avtorski?

Kaj potrebuješ? Ekipa, strokovna pomoč, tehnologija.

Projekcija dokumentarnih filmov in analiza. Predavanja vključujejo

prikazovanje številnih primerov pomembnih dokumentarnih filmov.
--

Tretji dan delavnice (nedelja 18. december 10.00-15.00)

je namenjen razvoju projektov in strategiji financiranja

- Kako narediti dokumetaren film, ki bo mednarodno zanimiv
- Spoznaj svoj trg ( glede na temo filma, lokacije, ekipo in možnosti koprodukcij )

- Marketi za kreativen dokumentaren film
- Kaj ponujajo fondi ( kaj vse obstaja)
- Drama v dokumentarcih
- Serije ali enkratni dokumentarci ( TV )
- Kako predstaviti svojo idejo? Pitching - predstavitev ( kaj vse obstaja)
- Zakaj je pitching pomemben za mednarodno občinstvo?
- Raziskava kaj je že narejeno na temo, ki jo pripravljaš -primerjaj svoj dokumentaren film z drugimi na podobno temo.
- Ekskluzivnost
- Strokovnjaki in edukacija ( strokovne delavnice)
- Tehnologija
- Formati

Razlika priprave in realizacije med igranim in kreativnim

dokumentranim filmom, idejne, tematske, pripovedne, vizualne,

strukturne in druge pomembne značilnosti ustvarjalnega

dokumentarca.

Popoldan 18.00-20.00:
Pogovor o iniciativi, željah in potrebah združevanja v Dokumentarni

Kreativni Kolektiv.