Goriška dobila Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je z odločbo NAKVISa septembra 2016 postala Akademija umetnosti, s čimer je Slovenija dobila prvo univerzitetno umetniško akademijo po l. 1945. 

Akademija umetnosti je bila kot Visoka šola za umetnost na Univerzi v Novi Gorici ustanovljena leta 2008, le-ta pa je nastala na podlagi petnajstletnih izkušenj Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Ne gre torej za novonastalo, temveč za šolo z 22-letno kontinuirano razvojno linijo. Temeljna dejavnost akademije je raziskovanje umetnosti v njenih pojavnostih v sodobni družbi, njeno preizpraševanje v odnosu do drugih segmentov družbe ter ustvarjanje pogojev za srečevanja likovnih, filmskih ter intermedijskih umetnosti in praks, kreativnih industrij, do praks vsakdanjega življenja in družbe. Kar je posebna značilnost Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je aktivno raziskovanje potencialov, ki jih ponuja prav to izrazito interdisciplinarno okolje, ki ga ustvarjamo na Univerzi v Novi Gorici.

//
The University of Nova Gorica School of Arts has been awarded accredidation as an Academy by the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education. In English it retains the naming as the School of Arts.
 

- foto: Daša Sirk