Postaje spoznavanja artikulacije filma - študentov Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici

V torek, 18. februarja 2014 ob 21. uri vas vabimo v Slovensko kinoteko na projekcijo študijskih izdelkov - nastalih v procesu raziskovanja filmsko izraznih metod, od študijskih začetkov do vpetosti v mednarodne projekte.
 

Študentje v sklopu programov Digitalne umetnosti in prakse v različnih modulih (animacija, fotografija, videofilm, novi mediji), Medijske umetnosti in prakse (magistrski program) ter v teoretičnem in zgodovinskem polju umetnosti raziskujejo in ustvarjajo v kontekstualnih okoljih (okolje filma, kreativnih industrij in sodobnih umetnosti). Vse to v okvirih mlade in dinamične šole, ki skozi interdisciplinarno sodelovanje v kontekstu sodobnih umetnosti in kreativnih medijev študentom omogoča, da lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. Z izborom predvajanih filmov programa prvestopnje se bomo podali na pot njihovih raziskovanj, izobraževanja in kreativnih procesov, v katerih prikazujejo svoja videnja konteksta sveta v katerem živijo. V šoli in izven nje! Projekcijam sledi pogovor z avtorji. Vstop prostVeč kinoteka.si 

INFORMATIVNI VODIČ PO PROJEKCIJI

Pričujoči filmi so naloge, ki jih študenti Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici v sklopu programov Digitalne umetnosti in prakse naredijo v procesu študija predmeta VideoFilm  in delavnicah, ki se ob tem odvijajo, in spodbujajo njihovo kreativnost ter postopno spoznavanje načel in principov filmske artikulacije. Mentor večine filmov na projekciji je Boštjan Vrhovec, mentor Prve podaje Metod Blejec, mentor videospota pa Jan Simončič.  

Prva podaja je njihov vstop v socialno okolje VŠUja, kjer kot skupina posameznikov ustvarijo skupno delo – brez omejitev in usmeritev, v ospredju je kreativnost in proces realizacije v časovnem limitu. Via Armando Diaz 5 je naslov stavbe v kateri je šola in naloga študentov je, da dokumentirajo svoj pogled in odnos do vsebine, ki jo nosi ali zakriva ta naslov. Prehod od A do B je vaja  v kateri je potrebno logično povezati pot akterja, definirano s tehničnimi parametri kadrov, ki pa se lahko nadgradijo s poljubno vsebino in atmosfero. Pogledi so prav tako naloga v kateri  je potrebno razvidno uporabiti principe elementov gledati- videti. Za Dokuprincip je izhodišče v prvih dveh starejših filmih, vzetih še iz ljubljanskega obdobja VŠUja, zapis videnja določenega objekta na subjektiven način. 

Novejši filmi pa imajo drugo izhodišče: določeno število dni – 10 ali 8 – je potrebno vsak posamezni dan posneti material in ga zajeti v sekvenco dolgo točno 26 sek. in s prehodi med njimi film zmontirati v določen čas. Delavnice so posebni projekti, ki nastajajo ali znotraj šole v intenzivnem delu, posvečenem samo kreiranju izdelka v skupini, ali pa v sodelovanju z Gimnazijo v Novi Gorici, kjer z njihovimi dijaki dramske igre nastanejo kratki dramski prizori, v katerih je potrebno prikazati, da se to dogaja na odru in da je to proces gledališke vaje, ki nazorno kaže prostor in posamezne akterje v njem. Tekste napišejo študentje sami. Dokufilm in igrani projekti so forme, v katerih študentje niso omejeni z obliko in se soočajo samo z vsebino in seveda z lastno kreativnostjo. In za konec - tisto kar je samo njihovo: video spot v katerem je omejitev samo popolna svoboda!

PROGRAM:

PRVA PODAJAZnak, da je zrezek živ3.20, Filip Košnik, Grega Kocjančič, Matjaž Bajc, Špela Lutman, Urban Klanjšček, Žiga Ipavec, Jure Boršič   
VIA ARMANDO DIAZ 5 - Tine Posarelli, 2.45, Nika Lemut, 2.05, Peter Mišic, 2.20
PREHOD OD A DO B - Matjaž Bajc, 1.35, Filip Košnik, 1.10, Tine Posarelli, 4.50, Jasmina Lozar, 1.45      
POGLEDI - Timotej Lah, 2.10, Katja Petelin, 2.20          
VIA ARMANDO DIAZ 5 - Filip Košnik, 2.50, Saša Mrak, 1.40
DOKUPRINCIPNebotičnikIva Musović, 3.10, TromostovjeMark Bizilj, 2.00, Kava, Merry Gobec, 5.00, Eye See You, Grega Kocjančič, 4.00, Naj te ne presenečajo dela grešnika, Miha Zaletel 4.00, Silent Places, Roberta Battison, 4.00
DELAVNICE - O zvezdah in konjih, Zala Opara, 3.00, Se zgodiMarko Žagar, 2.00, Juha, Miha Možina, 5.00, Thantobia, Filip Košnik, Grega Kocjančič, Matjaž Bajc, Teotim Logar, 3.50 

DOKUFILM - Monika V., Jaka Čurlič, 5.45, Samo Mrak, Jasmina Lozar, 4.30, Midve, Gaja Dolmark, 7.30, Od 1912, Gaja Kutnjak 5.00   
IGRANI - EsthatonPeter Mišic, 16.00 
VIDEO SPOT - Glasba: Filip Košnik, Tine Posarelli, Matjaž Bajc, Jasmina Lozar, Samo Mrak, tekst: Viki Tomašič, scenarij: Katja Petelin, Kamera: Grega Kocjančič, Marko Žagar, montaža: Filip Košnik, Grega Kocjančič, 4.00