Zametki 2013, multidisciplinarna platforma v razvoju, v Španskih borcih

Zametki 2013 v petek, 20. decembra od 19. ure dalje s predavanjem doc. dr. Petra Purga in magistrskega študenta Medijskih umetnosti in praks Blaža Bertonclja ter instalacijami Lavoslave BenčićIve MusovićDunje DanialPolone Zupan (a.k.a. Pile Rusjan), vsi z Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter Nike Vučko iz Akademije za vizualne umetnosti AVA.

Zametki se v produkciji Zavoda EN-KNAP letos pojavljajo že v tretji ediciji. Tokrat predstavljajo multidisciplinarno platformo v razvoju, ki je svoj dom dobila v Centru kulture Španski borci. Cilj projekta je skupaj z umetniškimi fakultetami in akademijami ustvariti okolje za sistematično in kontinuirano premoščanje razkoraka med akademskim življenjem in vstopanjem v svet realne produkcije, povezane z uprizoritveno umetnostjo, s čimer se soočajo mladi ustvarjalci, ki so pravkar zaključili izobraževanje ali pa so tik pred tem. 

Več spodaj oz. na www.spanskiborci.si

 


Platforma omogoča in spodbuja medsebojno sodelovanje in soustvarjanje nadarjenih umetniških ustvarjalcev, izkušenih mentorjev, profesorjev in študentov umetniških akademij ter fakultet v procesu snovanja, preizkušanja in realizacije idej, povezanih z umetniškimi praksami. Platforma vstopa v vmesni prostor med teorijo in prakso, ki je bil doslej zanemarjen, s ciljem: 

 

  •  gojiti inovativne prakse sodelovanja med ustvarjalci, študenti, formalnimi izobraževalnimi institucijami in uveljavljenimi umetniškimi ustvarjalci;  
  •  mladim perspektivnim ustvarjalcem omogočiti lažjo realizacijo prvih umetniških projektov ali sodelovanje pri njih;  
  •  odpirati uprizoritvene prostore mladim ustvarjalcem, študentom in njihovim mentorjem;  
  •  spodbujati interdisciplinarnost in nadgrajevati posamezne umetniške izraze;  
  •  omogočiti praktično soustvarjanje študentov iz različnih akademij in fakultet;  
  •  nadgrajevati redni učni proces umetniških akademij;  
  •  odpirati vrata inovacijam in novim umetniškim praksam na področju uprizoritvene umetnosti; skrbeti za povezovanje umetniškega ustvarjanja in delovanja v kulturi z drugimi polji delovanja (znanost, ekonomija, pravo, družboslovje, humanistika).  

Zametki 2013so srečanje akterjev v okviru platforme, avtorjev multidisciplinarnih del in slušateljev, ki se zanimajo za delovanje v umetnosti, bodisi kot (so)ustvarjalci ali tehnični sodelavci. Osredni dogodek bo predavanje dr. Purg Petra in Blaža Bertonclja iz Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici na temo interaktivnosti odrskega okolja. Gre za prvo predavanje v nizu strokovnih srečanj za strokovno in širšo javnost, ki bodo potekala v okviru platforme, s čimer jo želimo predstaviti ciljnim skupinam. Predavanju sledi moderiran ogled instalacij, katerih avtorji so študentje Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter Inštituta A.V.A. – Akademije za vizualne umetnosti Ljubljana.
 PROGRAM ZAMETKOV 2013

PREDAVANJE
Plesni studio, 19:00
(Po zaključku predavanja bo sledil moderiran ogled vseh štirih instalacij. Instalacije si je mogoče ogledati tudi samostojno.)

Naziv predavanja: Premislek in načrt interaktivnega odrskega okolja
Avtor predavanja: dr. Peter Purg, Blaž Bertoncelj
Vsebina predavanja:
Tako doživetje kot ustvarjanje odrskega dogodka sta že od nekdaj interaktivna in sodobne tehnologije so venomer odpirale nove izrazne možnosti, še posebej v prepletih giba, slike in zvoka. Znotraj izbranih zgodovinskih koordinat bosta dr. Peter Purg in Blaž Bertoncelj, docent in študent Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici, predstavila najuporabnejša miselna izhodišča in ključne praktične primere oblikovanja interaktivnih odrskih okolij. Vse bolj samoumevna vloga in vse bolj učinkovita izvedba video slike ter zvoka na odru zahtevata kompleksen (sistemski) načrtovalski pristop. Predstavljeni primeri rabe programske in strojne opreme okolij Isadora, Very Nervous System, EyeCon in Kinect ter multimedijskega mapiranja (odrskega) giba bodo služili za iztočnico diskusiji teoretskih in tehnoloških (načrtovalskih) pristopov k oblikovanju interaktivnih elektronskih prostorov.

dr. Peter Purg
Visoka šola za umetnost
Univerza v Novi Gorici
peter.purg@ung.si
http://vsu.ung.si
www.adriart.net

O avtorjih:
Peter Purg je doktoriral na Univerzi Erfurt v Nemčiji med področji novih medijev, komunikologije in medijske umetnosti; na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici kot docent vodi modul "Novi mediji" v do-/podiplomskih programih Digitalne/Medijske umetnosti in prakse, ter mednarodne projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live(r)s of Venice on Video). Na IAM - Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani deluje kot predavatelj, bil je tudi koordinator prenove študijskega programa "Medijska produkcija". Za Univerzo Middlesex v Londonu je med letoma 2006 in 2012 vodil visokošolski program "Media Production Management". Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011; deluje kot član odborov in žirij ter komentator na področjih umetnosti in znanosti, je član foruma University-Business Cooperation Evropske komisije. Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, producira in razvija na področjih e-izobraževanja, intermedije, novih medijev, medijske umetnosti. V poljih ustvarjanja ga zanimajo intermedijski performans in interaktivna instalacija ter spletna, telesna ter zvočna umetnost; raziskuje pedagogiko medijev in umetnosti, kolektivno avtorstvo, poetiko diskurza, medijsko ekologijo in kulturno oporečništvo, preizprašuje pa tudi načrtovanje interaktivnih medijev, e-izobraževanje, medkulturni in meddisciplinarni management.

- p.P.@LinkedIn
- blog@vsu.ung.si
- vimeo.com/peterpurg

Blaž Bertoncelj je plesalec, koreograf, pedagog, oblikovalec in zunanji predavatelj na Akademiji za Ples v Ljubljani. Je član strokovnega združenja AMBCTA (Asociacion de Maestros, Bailarines y Coreografos de Tango Argentino), soustanovitelj Tango Art Lab-a, mednarodne mreže umetnikov, ki delujejo na področju raziskovanja tanga kot umetniške forme ter prejemnik mednarodnih in nacionalnih priznanj kot plesalec in koreograf.
V zadnjih letih se je njegovo polje delovanja razširilo na raziskovalno delo. Tako je naredil pilotsko raziskavo plesno gibalnih in socialnih vidikov aplikacije argentinskega tanga v populaciji gluhih, teoretično raziskoval ples in se v sklopu magistrskega študija Medijske umetnosti in prakse na VŠU UNG pod mentorstvom dr. Petra Purga osredotočil na uporabo novih tehnologij v povezavi z odrskim gibom in nevrološkimi temelji zaznave odrske slike pri gledalcu. Cilj raziskav je praktična aplikacija pridobljenega znanja v predstavi Othello - Shakespeare in Tango, ki bo premierno uprizorjena oktobra 2014 v Centru kulture Španski Borci, predavanja in delavnice za strokovno javnost, članki in knjiga o scenografiji za ples. Kakovost njegovega umetniškega opusa potrjujejo slovenski in tuji strokovnjaki, umetniki, kritiki in vodje ustanov, njegovo delo pa je slovensko veleposlaništvo v Argentini prepoznalo kot pomembno za promocijo Slovenije.

INSTALACIJE 
 

 
Klet, od 19:00 dalje

Naslvo dela: Odsev
Avtor: Nika Vučko
Podpora: Inštitut A.V.A. – Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
Opis dela:
Material je ogledalo – nepravilni, ravno rezani kosi zrcala, zalepljeni pod različnimi koti na podlago, s čimer dobimo 3-D obliko, s tem pa največjo možno deformacijo podobe. Vsak od kosov zrcal predstavlja različen pogled, različni zorni kot (dobesedno), različno razmišljanje posameznika o svetu, družbi in tudi o sebi, saj stoji pred ogledalom: sebe vidi drugače kot drugi. V dobesedno obliko je prenešena misel, da je umetnost ogledalo družbi. Na ogledalo se projecira film Samsara, ki prikazuje svet danes, obraze ljudi, ki govorijo brez besed, industrijo, krutost kapitalizma in dobe, v kateri živimo – brez besed, le s prizori. Na nekaterih kosih je zalepljena mat samolepilna folija, da se projekcija ujame nanjo in jo vidimo pred sabo, obenem pa vidimo tudi svojo senco (če kdo stopi blizu, lahko vidi sebe v ogledalu). S tem posameznika postavimo v samo dogajanje in dosežemo, preizpraševanje: kdo sem v družbi ter kaj delam dobro in kaj slabo zase in posledično za svet. Obenem pa se projekcija odbija v prostor: s tem prenesemo dogajanje tudi v prostor, tako da je vsak "prisiljen" gledati posnetke, pred katerimi sicer si vsi zatiskajo/mo oči.

O avtorici:
Nika Vučko, rojena 1993 v Ljubljani, se je po gimnaziji vpisala na Akademijo AVA, kjer zdaj obiskuje 2.letnik.
 
 

Mala dvorana, od 19:00 dalje

Naslov dela: The purpose of life / Smisel življenja (večpredstavnostna instalacija)
Avtorji: Lavoslava Benčić, Iva Musović, Dunja Danial, vse Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici
Sodelavci: Nika Mišković, igralka, Reka, Hrvaška
Podpora: Medijske umetnosti in prakse, Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici
Trajanje: 1,51 min

Opis dela:
Projekt The purpose of life je zasnovan na dnevniškem zapisu umetnika Emila Benčića: »Smisel življenja ni, da greje, ampak da gori!«
Primarni zaslon
Lavoslava Benčić je generirala kimatike (cymatics) iz gornjega napisa po metodi grafičnega zvoka. Eksperiment je realiziran s sladkorjem kot medijem, ki predstavlja energijo in čistost idej.
Sekundarni zaslon
Sekundarni zaslon je kader iz filma Ive Musović, Dunje Danial in igralke Nike Mišković, Videodocument. Kimatika iz primarnega zaslona je inicirala in inspirirala igralkin performans. Je primer viralnega vpliva zvoka/frekvenc na telo in govori o kompatibilnosti med različnimi večpredstavnostnimi metodami in tehnikami.
Oba videa kot celota sporočata, da sodobna umetnost mora »goreti«, spodbujati avtorje, kuratorje in obiskovalce na poti k pozitivnem in celostnem odnosu do ustvarjalnosti.

O avtoricah
Lavoslava Benčić je samozaposlena v kulturi s številnimi izkušnjami pri oblikovanju ideoloških konceptov, dizajnu in implementaciji medijskih projektov. Je diplomirana pedagoginja in andragoginja. Znanja iz multimedije je nabirala na Akademiji za multimedijo iz Ljubljane. Po zaključku dodiplomskega študija na progamu Media Project Management Univerze Middlesex v Londonu ter podiplomskega študija Grafičnega dizajna na London College UCK sedaj obiskuje magistrski študij na programu Medijske umetnosti in prakse Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. Prisotna je bila na številnih delavnicah in poletnih šolah. Njena dela, za katera je doslej prejela devet različnih nagrad, so bila razstavljena ter projicirana v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Poljski, Švici, Italiji, Indiji, Norveški, Kitajski, Franciji, Nemčiji, Belgiji, Avstriji, Romuniji in Srbiji.
www.bencic.si

Iva Musović je študirala na akademiji Rietveld Univerze za likovno umetnost v Amsterdamu, in diplomirala iz filmske režije na Centru za vizualne komunikacije v Beogradu. V sklopu poletnih šol za igralce in režiserje Dah teatra iz Beograda je obiskovala delavnice in seminarje za režiserje. Trenutno obiskuje podiplomski študij na programu Medijske umetnosti in prakse, Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. Doslej je režirala nekaj kratkih igranih in dokumentarnih filmov. S samostojno fotografsko razstavo je gostovala v Beogradu, Prištini, Mostarju ter Smederevu.
https://vimeo.com/user5255259

Dunja Danial deluje kot snemalka in montažerka od leta 2000. Od leta 1999 se ukvarja z organizacijo koncertov alternativne glasbe in raznih dogodkov v organizacijsko-produkcijski skupini R.A.F.A.L. ter je članica kolektiva Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto.Na področju produkcije videa, filma in multumedije deluje kot samostojna ustvarjalka ter kot sodelavka RTV Slovenija v programsko produkcijski enoti MMC (Multimedijski center) in oddelku za TV dokumentacijo in arhiv. Filmi in projekti, pri katerih je sodelovala, so bili uvrščeni v program številnih festivalov v Sloveniji (Festival slovenskega filma, Kino Otok, Festival neodvisnega filma) in tujini, med drugim v Avstriji, Italiji, Romuniji, Poljski, Srbiji. Po končanem BA študiju Digitalnih umetnosti in praks (tema Zvočna podoba – zvok v filmu) na Visoki šoli za umetnost v Novi Gorici tam nadaljuje z magistrskim programom Medijske umetnosti in prakse, kjer pripravlja srednjemetražni dokumentarni film in magistrsko nalogo o filmski estetiki.
m: +386 41 595 780
http://www.linkedin.com/in/dunjadanial
https://vimeo.com/dunjadanial

Velika dvorana, od 20:30 dalje

Naslov dela: Eol & Glorija (večpredstavnostna instalacija)
Avtorica: Lavoslava Benčić, Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici
Sodelujoči: Maja Nemec, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Oblikovanje zvoka: Gal Škrjanec Skaberne, Center kulture Španski borci
Podpora: Medijske umetnosti in prakse, Visoka šola za umetnost Univerza v Novi Gorici
Arhivski podatki: Meteorološka postaja Komiža, arhiv družine Benčić
Trajanje: 9 min

Opis dela:
Večpredstavnostna (zvočna in video) instalacija Eol & Glorija je zasnovana kot dialog med Eolom in Glorijo ter vizualizacijo vetra. Ideja zanjo izhaja iz povezave dnevniškega zapisa Emila Benčića Hvala ti, Eol! in drame Ranka Marinkovića Glorija. Eol je bog vetra. Predstavlja Glorijinega zaupanja vrednega prijatelja, svetovalca v najbolj kritičnih situacijah njenega življenja. Glorija je glavni lik v drami Glorija, ženski lik z dvojnim življenjem – cirkuška akrobatka in nuna. Globoko je razočarana nad vrednotami ljubezni, očetovstva in katolicizma. Zato ima pogovor s prijateljem Eolom, ki se dogaja neposredno pred njeno smrtjo, zanjo tako velik pomen.
Eol: zvok/frekvence – podatki o moči in smeri vetra na Komiži predstavljajo vhodne vrednosti za vnos v program za generiranje grafičnega zvoka. Zajeti so bili v Meteorološki postaji Komiža med marcem in majem 2013.
Glorija: igralkin glas, obdelan tekst iz pete slike v drami Glorija.
Vizualizacija: Roža vetrov - krožna video projekcija detajlov porcelanskih intarzij Emila Benčića iz opusa Eoli.
Interakcija: obiskovalec se giblje v območju projekcije na podlago in zvočnega prostora. Gleda projekcijo in posluša dialog med Eolom in Glorijo.

Velika dvorana, od 20:30 dalje

Naslov dela: Deklica z bisernim uhanom
Avtorica:
Pila Rusjan
Mentorja: Robert Černelč, Rene Rusjan
Igra: Nika Rozman / Maska: Tina Prpar / Luč in kamera: Dejan Štefančič
Oblikovanje interaktivnih vsebin: Jasmin Talundžić, Slavko Glamočanin
Zahvale: Zlatarstvo Skušek, Nina Šorak, Matevž Zupanc
Medijske umetnosti in prakse, Visoka šola za umetnost Univerza v Novi Gorici

Opis dela:
Deklica z bisernim uhanom je interaktivna video instalacija mlade ženske, ki hodi v neznano. Njen zasledovalec je sam obiskovalec razstave. Ko se ji ta dovolj približa, se deklica obrne proti njemu: del nje se odloči za pristop, drugi nadaljuje svojo pot. Protagonistka deluje kot oživljena slika Johanessa Vermeerja. Video projekcija je postavljena na konec temnega hodnika, ki se spaja s prostorom v video sliki. Senzor zaznava oddaljenost obiskovalca od projekcije. Ko obiskovalec prestopi določeno točko, video reagira.
Delo je začetek projekta, ki se ukvarja z razkolom med partnerskim odnosom in individualno potjo, med družino in kariero. Ali se mora posameznik odločiti za eno ali drugo? Danes je potrebno za kariero žrtvovati tako rekoč sleherni del svojega prostega časa. Ravno tako je potrebno svoje ime postavljati nad vsa ostala, da bi bilo možno preživeti kot umetnik. Kako tako delovanje vpliva na našo družbo in ali obstaja druga pot? Ali je mogoče uskladiti pot profesionalnega umetnika in voditi življenje tudi izven umetnosti? Ko ustvarjanje postane obveza, bi si bilo potrebno vzeti predah. Brez časa za kontemplacijo in mirovanje samo delo(vanje) nima smisla.

O avtorici
Pila Rusjan (1984) je videastka, ki deluje na področjih likovnih, uprizoritvenih, avdiovizualnih ter intermedijskih umetnosti. Razstavlja v Sloveniji in tujini, umetniške rezidence vključujejo Brazilijo, Tajvan in Kirgizijo, nominirana je bila za nagradi ESSL in OHO. Je podpredsednica društva KD Galerija GT in vodja raziskovalne enote FamulVideoLab. Od leta 2010 ima status samozaposlene v kulturi. Diplomirala je na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici, kjer trenutno končuje študij druge stopnje.

pilarusjan.wordpress.com
famulvideolab.wordpress.com

 

_________________________________________________________________ 
Produkcija: Zavod EN-KNAP
V sodelovanju: Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost; A.V.A. - Akademija za za vizualne umetnosti