Delavnica "Logos - Multitude Manifestations of Rog", 3D tiskanje, prijave do 5.12.

26.11.2012

RogLab v sodelovanju z Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici in projektom ADRIART vabi na mednarodno delavnico trorazsežnostnega tiskanja s prostorsko-specifičnimi interakcijami pod naslovom Multitude Manifestations of Rog: A 3d-materializing workshop with site-specific interventions. Delavnica bo potekala med 10.-12. januarjem 2013 v RogLabu, uvod v delavnico pa bo 12. 12. 2012. Za zainteresirano javnost sta prosti dve mesti!

Foto: Matevž Paternoster, tovarna Rog, 2010
Foto: Matevž Paternoster, tovarna Rog, 2010

 

Delavnica bo udeležence popeljala skozi proces de- in re-konstruiranja koncepta logotipa ter skozi rabo algoritemskega prototiopiranja preizprašala mogoče (mnogotere) identitete nekdanje tovarne Rog. Po enomesečni fazi skupnega (online) raziskovanja praks in diskurzov o Rogu in njegovi revitalizaciji ter spoznavanju parametričnega trorazsežnostnega modeliranja in tiskanja, se bodo udeleženci srečali na trodnevni intenzivni delavnici v RogLab-u med 10. in 12. januarjem 2013 (celodnevno).

Kočni izdelki delavnice bodo ponudili specifične redefinicije tako koncepta logotipa kot takega, kot tudi Roga. Tehnologija hitrega prototipiranja ne služi nujno le (kreativni) industriji, temveč bo v tem primeru ponudila možnost (re)invencije ter soočanja kulturno-pogojenih predstav, opredmetila pa bo tudi raznoterost (individualne ali kolektivne) samoopredelitve.

Več o projektu, tehnikah, tehnologijah in metodologijah.

Ob osmih študentih iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije (mreža ADRIART) ponujamo 2 dodatni mesti za udeležbo zunanjih interesentov. Cena udeležbe je 30 EUR.

Prijave sprejemamo do 5. 12. 2012 na e-pošto: urska.jurman@ljubljana.si

Prijava naj vsebuje, v angleškem jeziku in eni sami datoteki, kot priponko:
- ime, priimek in kontaktni podatki (telefon in e-pošta; kandidati morajo biti polnoletni);
- kratek življenjepis 100-200 besed (z morebitno povezavo na obširnejši CV ali portfelj), ki naj prikaže tudi osnovno seznanjenost s trorazsežnostnim modeliranjem in/ali tiskanjem ter druga relevantna znanja in izkušnje; zaželjena je višje- ali visokošolska izobrazba z ustreznega področja;
- kratko motivacijsko besedilo, 200-400 besed, kako bi lahko kandidat doprinesel/la k delavniškemu procesu, in zakaj je udeležba zanj/o pomembna;
- kratko izjavo in morebitno dokazilo o aktivnem, dobrem obvladovanju angleškega jezika pisno in ustno, ki bo delovni jezik online pripravljalnega procesa ter same delavnice.

O izboru bosta uspešna kandidata obveščena predvidoma 6. 12. 2012.

Z oddano prijavo se interesenti zavezujejo, da bodo v primeru izbora v celoti sodelovali v procesu delavnice -- online ves čas in v živo 3 dni (okvirno od 10. do 18. ure, s premori). Prisotni naj bodo tudi na otvoritvenem dogodku (online) procesa 12. 12. 2012. Po uspešnem zaključku kandidati na željo prejmejo potrdilo o opravljeni delavnici v kreditni vrednosti 2 ECTS, v okviru modula "Tehnike v praksi" na področju "Novi mediji" podiplomskega študijskega programa "Medijske umetnosti in prakse", ki ga izvaja Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici s podporo projekta ADRIART.

http://www.roglab.si/sl/sveze/2012/logos_vabilo