Zamenjaj barvo! Pregledna razstava skupine BridA v MGLC

BridA / Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
Prva pregledna razstava; na ogled so slike, grafike, videodela in intermedijski projekti med letoma 2005 in 2011

23. 4. - 12. 6. 2011
Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

Petnajstletno timsko delo; procesualnost, analitičnost in sistematičnost; odprt prostor, intervencija, vključevanje publike; raziskovanje informacije in njene večplastnosti; odpravljanje pasivne percepcije umetniškega dela in vloge umetnika kot kreatorja; transparentnost ustvarjanja likovnega dela; provokacija; humor. To je na kratko BridA / Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica.
 

BridA*
Ustanovila se je leta 1996 na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah, kjer so člani Tom Kerševan, Sendi Mango in Jurij Pavlica tudi doštudirali. Njihovo delo temelji na razmišljanju o procesih in vlogah v okviru sodobne umetnosti, na načelu umetniškega povezovanja in skupinskega delovanja, na raziskovanju in projektih, ki vključujejo sodelovanje z raznimi drugimi umetniki, strokovnjaki, ustvarjalci. Označuje jih angažirano delo v lastnem kraju, številne povezave z raziskovalnimi inštituti in univerzami, uspešni nastopi v tujini, lasten program artist in residence itd. Njihov zadnji projekt je sodelovanje v projektu Time For Nano, ki poteka pod okriljem EU, in se osredotoča na komunikacijo in približevanje najmlajšim ter ozaveščanje o nanotehnologiji. BridA živi in dela v Šempasu.
* Nenavadno ime ima, kot razlagajo člani, tako kot njihovi projekti procesualno in eksperimentalno tendenco, postaja sinonim za način njihovega dela in ustvarjanja.
 

Bridini projekti kažejo enotni sistem razmišljanja in priprave umetniških del, ki ga najbolje razumemo, če tudi samo stopimo vanj in ga izkusimo. Dela temeljijo na diskusiji, skrbnem načrtovanju in profesionalni izvedbi. Zaznamuje jih nenehno prehajanje iz dvodimenzionalne likovne površine v tridimenzionalni prostor. BridA likovno delo obravnava kot odprt prostor, v katerem krožijo razne informacije, intervencije gledalcev pa ga lahko vseskozi dograjujejo in vplivajo na končen rezultat.
Kljub uporabi novih medijev, visokih tehnologij in znanosti, se niso nikoli odpovedali risanju in slikanju. In kot sami zatrjujejo, nov medij ali nova tehnologija tudi nikdar nista bila vzgib, prej pot za realizacijo novega projekta. Pomemben za spoznavanje Bridin del je projekt, začet leta 2005, DIY - Do It Yourself / Naredi sam, zgoščenka z navodili, kako izdelati sliko (iz tega projekta izhaja tudi ideja za naslov razstave). Raziskovanje podajanja informacij in njihov učinek se ponovi tudi v poznejših projektih.

Več na www.mglc-lj.si