Odkrivamo skrita življenja Benetk / Discovering the Hidden Live(r)s of Venice

Po dvomesečnih raziskavah in pisanju sinopsisov o skritem življenju Benetk, so se 21. novembra 2011 študentje treh univerz in številnih držav srečali v Mestu na vodi, kjer bodo v dveh tednih pod mentorstvom priznanega filmskega režiserja, profesorja Rajka Grlića in ob pomoči kopice drugih mentorjev z matičnih univerz, posneli 6 kratkih dokumentarcev o Benetkah, tamkajšnjih zanimivih poklicih, osebnostih... Premierna filmov bo v petek, 2. decembra 2011 ob 19h, v prostorih UNG v Benetkah - v ex Convento dei Servi di Maria, Sant’Elena, Benetke.

 

Oglejte si filme - Beneške povezave (v angleščini)

 

Spremljajte naše bloge iz Benetk
O projektu HiLoVv

Projekt podpira Evropska Unija z dotacijo akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja Vseživljenjsko učenje - Intenzivni programi.

+++

After two months of research-based script development about the "HIdden LIve(r)s of Venice", on November 21 2011 students from three universities from several countries met in the Floating city to produce 6 short documentaries about Venice, its interesting professions and personalities..., all under the mentorship of renowned film director, professor Rajko Grlić.  The premiere public screening is scheduled for December 2 (7PM) at the University of Nova Gorica premises in Venice, at the ex Convento dei Servi di Maria, Sant’Elena.

 

Watch the films - Venetian Connection

 

Read our blogs from Venice
About the HiLoVv project

Photos by: Mia Vučemilović & Visoka šola za umetnost Univerza v Novi Gorici archive 

Project is supported by is supported by the European Union in the form of a Lifelong Learning - Intensive Programmes grant.