Mednarodni MA program iz področja umetnosti - potrebujemo vaše mnenje!

***scroll down or click here for English***

Analiza potreb za projekt ADRIART

V projektu ADRIART, katerega koordinator je Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici, razvijamo mednarodni podiplomski (MA) program iz področja umetnosti in kreativnih industrij. V fazi razvoja bomo z analizo potreb zbrali ključne podatke in mnenja, zato Vas prosimo, da si vzamete 5 minut časa in izpolnite vprašalnik:

https://www.surveymonkey.com/s/adriart-students če ste študent/ka ali potencialni študent, ali za celoten program ali le za izmenjave/mobilnosti, sodelovanja
https://www.surveymonkey.com/s/adriart-faculty če ste mentor/ica ali predavatelj/ica iz področja, potencialni gost ali sodelavec
https://www.surveymonkey.com/s/adriart-employers če ste potencialni zaposlovalec (ali sodelavec) diplomantov programa

O načrtovanem programu:
S fokusom na digitalnih medijih bo program pokrival širši spekter avdio-vizualnih in inter-medijskih umetniških praks iz okolij filma, sodobne umetnosti in kreativnih industrij. Vsak študent bo pridobil vsaj polovico kreditnih točk na mednarodnih akademskih mobilnostih v sodelujočih organizacijah iz tujine, Avstrije, Hrvaške, in Italije.

Prosimo Vas, da vprašalnik posredujete zainteresiranim. Zahvaljujemo se Vam za dragocen čas in pomoč,
konzorcij ADRIART

****** ******

 

Adriart needs analysis survey

With the ADRIART project, coordinated by University of Nova Gorica School of Arts, we are developing an international postgraduate (master) study programme in the realm of art. In the first phase of needs analysis we are gathering opinions about the needs and preferences of such a programme and would thus like to ask you for 5 minutes of your time to fill out this questionnaire:

https://www.surveymonkey.com/s/adriart-students if you are a student or potential student, either for the programme, exchange/mobility or collaboration
https://www.surveymonkey.com/s/adriart-faculty if you are a mentor or field-relevant teacher, a potential guest or collaborator
https://www.surveymonkey.com/s/adriart-employers if you are a potential "employer" of (or collaborator to) its graduates

About the envisaged study programme:
With a focus on digital media, the programme will cover a wider range of audio-visual and inter-media artistic practices in the environments of film, contemporary art and creative industries. Each student will obtain at least half of the credits through international academic mobility (on line-supported workshops, lectures and seminars) at institutions abroad, in Austria, Croatia, Italy and Slovenia.


Feel free to spread the questionnaire to anyone you consider relevant. Many thanks for Your precious time and kind help,
the ADRIART consortium