Instalacija Virtualna luknja - Veter 1:1, Tao G. Vrhovec Sambolec, Galerija Kapelica

Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana
Otvoritev: četrtek, 10. marca 2011, ob 21. uri
10.3. - 8.4.2011

'Virtualna luknja - Veter 1:1' je postavitev, ki uteleša prenos vetra iz neposredne zunanjosti v notranjost v razmerju 1:1. Vsakokrat, ko v zunanje stene galerije zapiha veter, se isti veter sintetizira v galeriji.

Razkrajanje arhitekture
'Virtualna luknja – veter 1:1' je del serije večmedijskih postavitev in prostorskih posegov 'Virtualne luknje' in 'Virtualna ogledala', ki raziskujejo odnose med zunanjimi minljivimi pojavi, kot so dež, veter, sončna svetloba in zvok, in notranjimi zgrajenimi prostori. Postavitve 'Virtualne luknje' s pomočjo tehnologije prestavljajo zunanje vremenske pojave v notranjost v realnem času in v njihovi prvotni obliki (voda, veter, svetloba).

Cilj serije je postavitev, v kateri bo možna popolna mehanska sinteza vremenskih pojavov iz neposredne zunanjosti v notranjo postavitev: vreme zunaj = vreme znotraj. Premestitev in utelešanje vremenskih pojavov v notranji prostor spremeni naključno in brezpomensko stanje zunaj v pomenljiv dogodek v notranjem prostoru. Ta transformacija pri obiskovalcu izzove povečano občutljivost za to, kar je vedno že prisotno, a česar ponavadi ne zaznava kot pomenljivo. S povečano  občutljivostjo se obiskovalec zave poudarjenega prostora, kjer se nahaja in zazna vsakdanje efemerne pojave kot nosilce pomenskosti - ne samo znotraj postavitve, ampak tudi  zunaj. Tako vsakdanji pojavi, kot so dež, veter, sončna svetloba in ambientalni zvok, s tem ko neposredno vplivajo na notranjost, pridobijo metaforično razsežnost. Uokvirjena notranjost pa zaradi neposredne odvisnosti od zunanjih pojavov postane nepredvidljiva. Na novo vzpostavljeni odnos zabriše mejo med notranjim in zunanjim prostorom ter postavi pod vprašaj naše razumevanje tega, kaj pomeni "znotraj" in kaj "zunaj". (tekst: Tao G. Vrhovec Sambolec)

Strokovna sodelavca: f18institut (Stefan Doepner, Lars Vaupel)

Več na www.taogvs.org in http://artelectronicmedia.com/artwork/virtual-mirror-rain