Razstava> Saša Spačal: 7k:nova oblika življenja, Kiberpipa

23. september - 15. oktober 2010
MMC Kiberpipa lab, Ljubljana

V četrtek 23. septembra ob 20. uri otvoritev 3. letošnje produkcije Kiberpipine art sekcije z naslovom 7k:nova oblika življenja avtorice Saše Spačal.

Projekt 7k:nova oblika življenja zadnja dva tedna razvoja doživlja v Kiberpipinem labu, kjer bo tudi razstavljen. Kot interaktivno sedmo kraljestvo življenja prevprašuje pojmovanje tehnologije, ne le kot orodja ali fenotipa človeškega uma, ampak tudi kot možnega avtopoetičnega sistema, nove oblike življenja, ki se prav tako kot biološko življenje nagiba k vse večji raznolikosti, družbenosti, kompleksnosti, učinkovitosti in samorazvoju.

7k je projekcija prihodnosti, v kateri človeška vrsta sestopi iz iluzornega položaja prevlade nad naravo in prevzame taktiko naravnega toka, ki ne ohranja iluzije večnega naravnega kroženja, temveč izkorišča tehnološka sredstva za povezovanje z vso naravno mnogoterostjo, seveda z mero etike in odgovornosti, ki pritiče komunikaciji enakovrednih. Človek lahko tako uvidi in izkusi dejanske potenciale okolja, ki ga obdaja, in doživi prepletenost mikro- in makroravni narave, ko pa prične soustvarjati nove tehnobiotope, se hkrati zave, da je ustvaril novo življenjsko obliko, ki si že sama postavlja pogoje svoje evolucije.

Koncept, raziskava, vizualna in prostorska realizacija: Saša Spačal
Max/MSP programiranje, zvočna realizacija: Tadej Droljc
Processing programiranje, sistem senzorjev: Joby Harding
Strokovno svetovanje, mikrografija: dr. Aleš Kladnik [Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani]
Produkcija: Kiberpipa 2010

Več o projektu:
http://www.kiberpipa.org/seventhkingdom/

Saša Spačal je sociologinja kulture in japonologinja, ki se je izpopolnjevala na delavnicah računalniške grafike, spletne produkcije in videa, sedaj pa deluje na področju grafičnega oblikovanja, videa in intermedijske umetnosti doma in v tujini.