Razpis> Videofilm> Najboljši kratki klip in kratki film o 13. Festivalu slovenskega filma

Filmski sklad RS objavlja razpis za najboljši kratki klip in kratki film o 13. Festivalu slovenskega filma

Filmski sklad RS bo omogočil do največ do trem ekipam po največ 3 ljudi snemanje vseh dogodkov na 13. FSF. Od ekip pričakujemo, da pripravijo en ali dva kratka klipa (lahko en komičen, en slovesen) dolžine do 5. minut in kratko reportažo o 13. FSF (do 25 min). Prav tako pričakujemo, da bi pripravili dopoldne do 12:00 najmanj en kratek odsek o dogodkih preteklega dne za prenos na splet (You tube). Prijave zbirajo do 17.9.
Več spodaj ali na strani Filmskega sklada.

Kaj nudijo?
Spanje v triposteljni sobi, zajtrk kosilo, večerjo kot jo bo imela festivalska ekipa. dostop do vseh uradnih prostorov festivala. Po predaji pričakovanega dobi ekipa 99 € (neto kot avtorsko delo). Tričlanska komisija filmskega sklada bo izbrala najboljši klip, ki dobi dodatno nagrado 99 € in kratki film 198 €.

Predani materiali se bodo, če bo le mogoče, predstavili na naslednjem FSF. Material lahko uporablja sklad na svoji spletni strani z obvezno navedbo avtorjev. V primeru, da Filmski sklad predvaja na predani material kakšni TV postaji, se avtorjem prizna za uporabljen klip 99 €, za predvajani kratko reportažo pa 198 €. Sklad bo sodelujočim skušal pridobiti neuporabljeni posneti material drugih snemalcev, če bo to mogoče.

Koga pričakujejo, da se prijavi?
Vsakogar, ki ima ambicije, da bi lahko naredil kaj zanimivega, ki ima ali je član ustvarjalne skupine, ki ima potrebno opreme (kamero za HD zapis). Pričakujemo tudi študente akademij in visokih šol. Prijave pošljite do 17.9. na FS. V prijavi zapišite ime in priimek vodje tima, člane tima, zasnovo, kako se mislite dela lotiti, reference ki jih imate in morebitne dodatne razloge, da bi vam zaupali to delo. Izbor v primeru več prijavljenih ekip bo Filmski sklad oziroma od direktorja imenovana oseba (-e). Odločitev sklada je dokončna (pritožba ni mogoča).