[Razpis] Ministrstvo za kulturo, za podporo projektov

Ministrstvo za kulturo RS
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti (JPR-UM-2011)

uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, mednarodno sodelovanje in intermedijska umetnost
www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov:
- nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oz. prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013,
- javnih zavodov, ki v letu 2010 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2011 s strani Ministrstva,
- ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na področjih umetnosti.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, intermedijska umetnost.

Ministrstvo bo kulturne projekte na področju umetnosti v letu 2011 v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2011, podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, konkurenčnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje uvrstitev projektov na priznane mednarodno uveljavljene in profilirane festivale in prireditve na referenčnih prizoriščih v tujini, neposredno podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del.

Osnovna razpisna področja

Uprizoritvena umetnost:

Projektni razpis obsega naslednja podpodročja:
- Produkcija v Sloveniji;
- Partnerski projekti (koprodukcija) v Sloveniji;
- Postprodukcija v Sloveniji;
- Mednarodno sodelovanje;
- Rezidenčne udeležbe.

Glasbena umetnost:

- Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji;
- Partnerski projekti (koprodukcija) glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji;
- Koncertno gostovanje v Sloveniji;
- Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji;
- Glasbeno založništvo – izdaja nosilca zvoka;
- Glasbeno založništvo – izdaja notnega gradiva;
- Naročila izvirnega glasbenega dela oz. koreografije;
- Sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru;
- Rezidenčne udeležbe;
- Delovne štipendije.

Likovna umetnost:

- Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji;
- Partnerski projekti (Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji);
- Delovne štipendije;
- Mednarodna gostovanja;
- Rezidenčne udeležbe.

Intermedijska umetnost:

- Produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
- Partnerski projekti (koprodukcije) v Sloveniji;
- Delovne štipendije;
- Gostovanja na referenčnih prizoriščih v mednarodnem prostoru;
- Rezidenčne udeležbe v mednarodnem prostoru.

Več na www.mk.gov.si
Vir: Artservis, MzK