Multimedijski performans Irene Tomažin in nastop skupine Leftfinger, Moderna galerija

iT ‐ CRYING GAMES

multimedijski performans Irene Tomažin in nastop skupine Leftfinger
Petek, 17. 12. 2010 ob 19h – Moderna galerija

Materiali, ki se tokrat predstavljajo v performativni izvedbi prihajajoče zgoščenke Crying Games, so pesmi in govorjeni teksti, ki nastajajo že od leta 2005 in so bili predelani skozi različne improvizacije in interpretacije. Tekste so delno navdihnili Goyevi komentarji k slikam Los Capricos, pesem Ophelia Mueller je nastala iz dramskega teksta Heinerja Muellerja Hamlet machine, pesem Pssst, Beckett, pssst pa je Beckettova poema. Večinoma pa izvirajo iz avtoričine lastne domišljije ter prepletanja že omenjenih gledaliških tekstov, poem, dialogov in komentarjev s samim eksperimentiranjem z glasom. Avtoričino delo, ki ga predstavlja pod umetniškim psevdonimom iT, je osredotočeno na glas in na njegovo multipliciranje s posnetki na diktafone. V konfuziji različnih glasov, kjer se vsak glas v svojem pomenu in ekspresiji staplja z drugim, se s svojimi glasovnimi kolaži, v tem, ko išče neko imanentno dramaturgijo vseh izbruhlih glasov, dotika igrišča, kjer se potreba po smislu umakne igri form.

»iT – CRYING GAMES« je mnoštvo glasov, prepletenih v melodije, monologe, dialoge, posnetih in nasnetih v ponavljajoče se zanke, presnetih drug čez druge, zabrisanih v hrupu ali izostrenih v osami, glasovi iz koščkov zgodb, iztrganih ali pa vpetih v pokrajine pesmi in atmosfer
(Irena Tomažin)

Po nastopu Irene Tomažin vas bo na poti od kakofonije do psihedelije zasačila zasedba Leftfinger (Jaša, Luka Uršič, Janez Vidrih) v sodelovanju z Jaša / The Lovest.
The Lovest je širokopasovna platforma socialnega, umetnostnega in produkcijskega eksperimenta, kjer se kreativni proces razvijanja osnovnega koncepta sproti preverja v realnem prostoru in času.