Izdaja> audioBook 02, radioCona: POGOVORI / TALKS

Izid druge zvočne knjige umetnika v produkciji CONA

audioBook 02
radioCona: POGOVORI / TALKS (Irena Pivka, Brane Zorman), s prispevki,
ki so za radioCona nastajali tekom razstave U3.

objavljene prispevke so pripravili:

Miha Colner / L'art pour l'art / Umetnost z namenom
Petja Grafenauer / PoU3šnjem
Tevž Logar / NE
Jurij Krpan / Subjekti razstave
Dunja Kukovec / Realizem in realvirtualno - Esej o ideji za življenje
v 21. stoletju
Jasmina Založnik / Ideorealizem

knjigo umetnika - avdioBook 02 radioCona: POGOVORI / TALKS lahko
kupite v Moderni galeriji Ljubljana, ter na sejmu knjige umetnika
Blind Date.
prispevke pa lahko prosto pretočite tudi s spletne strani radioCona:

http://www.cona.si/radio/