PART XXXXXII H A L A S/ P R E G L E D A N I H

"When a man meets a woman, when a boy meets a girl.” En par se spopada z nadnaravnim, drugi pa z adolescenco.

...