Od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse // Applying to the Digital Arts and Practices Programme

// scroll down for English // 

Drugi rok bo odprt 20. - 28. avgusta 2020. Prijave na eVŠ

Da bi se interesenti in prijavljeni kandidati bolje znašli v procesu od prijave do vpisa (oddaja prijave, mape, razgovori, vpis), smo pripravili rokovnik od prijave do vpisa - v galeriji slik (levo) ter tudi v dokumentu o programu DUP (pdf):

 • Oddaja mape do 4. septembra na naslov info.au@ung.si

 • Razgovori bodo potekali med 7. in 18. septembrom 2020 (lokacija: v prostorih Akademije umetnosti UNG, Vipavska 13, Rožna DOlina, Nova Gorica (zemljevid: http://au.ung.si/solamo/kontakt)

Ob vprašanjih glede mape vas vabimo, da ne oklevate z vprašanji v kolikor ste v dvomih. Za kandidate (a tudi za ostale interesente) pa še nekaj pojasnil in povezav (tudi v gornjem dokumentu):

Mapa je sestavljena iz:

 • Portfelj (naj kaže kandidatovo dosedanje delo, njegovo nadarjenost ter stopnjo poznavanja medija/medijev in tehnik. Kandidat ga sestavi po lastnem izboru.)
   
 • Motivacijsko pismo z biografijo (v njem naj kandidat opiše svoje dotedanje dejavnosti tako v izbranem mediju kot tudi izven ter motive, ki jo ali ga vodijo pri izbiri študija in poklicne poti.)
   
 • Mapo naj kandidati v celoti oddajo na elektronskem nosilcu (cd, dvd, USB ključ) - priporočeno (a neobvezno) kot en sam PDF dokument (razen videa, ki naj bo priloga temu dokumentu, vendar označen v pdf-ju) - vključno s podatki o predloženih delih (podatki o avtorju/-ih in delih - leto, tehnika, trajanje v primeru videa itn.). Motivacijsko pismo z biografijo naj kandidati oddajo tudi v natisnjeni obliki. Kandidatom priporočamo, da mapo dodatno pošljejo tudi preko katerega od spletnih ponudnikov prenosa podatkov (npr. dropbox, sendspace, wetransfer ipd.) na e-naslov info.au@ung.si.

Razgovor

Na razgovoru, ki je opravljen v enem dnevu, bomo preverili istovetnost avtorstva predloženih izdelkov, kandidatovo sposobnost dojemanja in izražanja misli ter zrelost za študij.

Opomba: Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Nekaj dokumentov in povezav:

//
Applications to the Digital Arts and Practices Programme 2nd round will be open Aug 20 - 28 2020, for non-EU citizens until Aug 1 - 31. Applied candidates should submit their portfolios until September 4 2020.

To help the candidates in the application process (submitting the application, portfolio, interview, inscription process) you can find a process/schedule table in the picture gallery (left) or in the document about the DUP programme (.pdf):

 • Portfolio submission until September 4 2020 to the e-adress: info.au@ung.si.

 • The interviews will take place between September 7 and 18 at the UNG School of Arts premises (Vipavska 13, 5000 Nova Gorica - map: http://au.ung.si/en/educating/contact#location). Foreign candidates who are not located in Slovenia can be interviewed via skype or similar services. 

You are welcome to contact us if you have any questions regarding portfolio submission. Below (and in the document above) some explanations and links:  

Assessment of artistic ability includes:

 • The portfolio should illustrate the candidate’s talent as well as the level of knowledge of media and techniques.
   
 • The motivation letter with a biography should show activity of the candidate in and outside of the chosen medium/media and uncover his/her motives in the choice of studies and professional way.
   
 • The materials should be submitted by the candidates on an electronic carrier (cd, dvd, USB) - recommended but obligatory in one single PDF document (except any videos, which should be indexed within the pdf) - including information about the submitted works (information about the author(s) and works: year, technique, duration in case of video etc.). The Motivation letter with a biography should also be submitted printed out. The candidates are advised to send the materials also via web services (eg. dropbox, sendspace, wetransfer) to info.au@ung.si.

Interview

In the interview the authorship of the submitted material shall be proven as well as the candidate’s ability of comprehension and expressing his/her thoughts.


Note: a passed assessment of artistic ability includes for the current academic year. 

Some documents and links: