BUmBUs : troletna serija multimedijskih performansov in delavnic za gluhe in naglušne.

BUmBUs : troletna serija multimedijskih performansov in delavnic za gluhe in naglušne.

2003-2005

Med 2003 in 2005 se je v izvedbi skupine BU - Bobnars United zvrstilo preko dvajset uprizoritev multimedijskega performansa in delavnic na temo. Skozi bobnanje in elektronske medije simo skupaj tako z gluhimi in naglušnimi kot tudi s slišečimi ustvarili novo izkušnjo ritmično razgibanega prostora.

Afriški, latinsko-ameriški in evropski glasbeni svet smo poleg tradicionalnih glasbil in plesa posredovali tudi skozi druge taktilne, kinestetične in vizualne medije (delavnice, ples, videoprojekcije oz. VJ-ing). Dogodek je zastavljen s poudarkom na interaktivnosti in večzaznavni komunikaciji, še posebej smo se osredotočili na gib kot medij ritma, glasbe ter nenazadnje medčloveške komunikacije, kulture. Plesna animacija, hkratno posredovanje ritma skozi elektronske vizualije (foto, video, animacija, posnetki »v živo«) kakor tudi izkušnja vibracije v prostoru s pomočjo predmetov (npr. baloni, palice), zvočil in lastnega telesa se zlijejo v celovito doživetje tuje in lastne kulture. V smislu mešanja kultur želimo ne le približevati »nam« (etnično) neznane tradicije, temveč predvsem prispevati k razumevanju znotraj ene, »naše« kulture, kjer so gluhi žal še zmeraj slabo razumljeni in tudi nehote izključeni.