Objave z oznako "dance-tech"

Doktorska disertacija "Telesa v elektronskem prostoru. Modeli za ljudi in interaktivne sisteme.", ki vključuje medijski performans ter interaktivne hipergrafike. Multimedijska online različica disertacije (vkl. z dokumentarnim videogradivom) na [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3Ade%3Agbv%3A547-200400725]

Syndicate content