Iz e-gradiv VŠU

E-gradiva Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici so namenjena najširšemu krogu uporabnikov, ki jih zanimajo ustvarjalni postopki razvoja del na področju umetnosti in kreativnih industrij, pravilna raba tehnologij in metod na teh področjih, ter umetnostna pedagogika nasploh. Gre za izbor iz internih študijskih gradiv različnih študijskih programov šole ter predstavitev izbranih delov dokumentacije študijskega procesa, ki praviloma nastaja v sodelovanju učiteljev in študentov ter gostujočih ustvarjalcev. Vabljeni k ogledu, uporabi — in odzivu (npr. na Forumu).

Avtor/ji gradiva:
Rajko Bizjak
Urša B. Potokar

Kako pristopiti k osvetljevanju figure za namen izdelave studijskega foto portreta? Rajko Bizjak skozi demonstracijo v pedagoškem procesu prikaže rabo dvojne osvetlitve pri portretiranju v studijski fotografiji. V razlagi so poudarjeni ne le tehnični, temveč tudi kreativni pristopi k upodabljanju portreta.

Avtor/ji gradiva:
Rajko Bizjak
Urša B. Potokar

Rajko Bizjak študente skozi natančno razlago in demonstracijo primerov vpelje v skrivnosti umetne osvetlitve na področju studijske fotografije. Gradivo praktično prikaže številne standardne pristope k umetnemu osvetljevanju ter kreativno rabo ustreznih tehnologij.

Avtor/ji gradiva:
Rastko Ćirić
Urša B. Potokar

Predstavitev izdelkov delavnice "Ljubljanski zmaji" (2009/10). Izdelki so rezultat študentskega dela pod mentorstvom Rastka Ćirića v okviru celotedenske delavnice, ki se je odvijala v času Animateke 2009. Kot izdelki se navezujejo na gradivo Animacija / delavnica "Ljubljanski zmaji".

Avtor/ji gradiva:
Rastko Ćirić
Urša B. Potokar

Utrinki z delavnice Rastka Ćirića (2009/10). v času festivala animiranega filma Animatek 2009. Prikaže proces nastanka animacije – vsak list papirja postane ena sličica, te se nato združijo v animirani film. Kot kreativni proces se navezuje na gradivo Animacija / izdelki delavnica "Ljubljanski zmaji".

Avtor/ji gradiva:
Kolja Saksida
Urša B. Potokar

Animator in vsestranski umetnik Kolja Saksida kot gost pri predmetu Sodobne umetniške prakse poda pregled svojega dela in -- na praktičnih primerih, in v diskusiji s študenti -- izpostavi najzanimivejše pristope k ustvarjanju na področju animacije. Prikazani so postopki in primeri izdelkov s področja različnih sodobnih pristopov k animaciji, avtor pa razkrije tudi svoje kreativne metode.

Avtor/ji gradiva:
dr. Sarival Sosič
mag. Jasminka Pavasović

Gradivo na podlagi konkretnih primerov in interaktivnih nalog postreže s pregledom zgodnjih umetnostnih rab izbranih medijskih tehnologij. Povezave med posameznimi obdobji ter kulturami se zrcalijo tudi v soodvisnosti razvoja posameznih tehnologij. gre za interaktivno gradivo, izdelano po standardu SCORM, ki uporabnika vodi skozi poglavja s primeri in razlagami.

Avtor/ji gradiva: dr. Peter Purg

Kakšne izrazne in komunikacijske možnosti se ponujajo jeziku v omrežjih računalnikov ter multimedijskih telefonov? Kaj nudijo specifične oblike digitalne in internetne literature tistemu, ki ustvarja prozo, poezijo ali dramo? Digitalna kultura tradicionalnim oblikam jezikovnega izraza zapoveduje in hkrati prepoveduje preskok na internet, kjer se literaturo prodaja, prevaja, komentira in, morda najpomembneje, stimulira njena srečevanja z drugimi mediji in umetnostmi...

Avtor/ji gradiva:
Cym
Jasna Erbežnik

Priznana medijska umetnica Cym (v angleščini) predstavi osnovni spletni programski jezik HTML (HyperText Markup Language) na samosvoj in izviren način, kot ga danes srečamo le redko -- "s kredo in tablo". Študentski pogled skozi oko kamere na pouk HTML "kot nekdaj", in odgovori na vprašanja "kako moj brskalnik zares vidi spletno stran".

Avtor/ji gradiva: dr. Peter Purg

Online publikacijia doktorske disertacije "Körper im elektronischen Raum. Modelle für Menschen und interaktive Systeme" ob interaktivnih hipergrafikah vključuje tudi video-dokumentacijo medijskega performansa. "Eine mehrfache Rehabilitierung des pessimistisch medialisierten, zerredeten Körpers erfolgt im aktuell fruchtbarsten sowie symptomatisch mythenreichsten Zwischenfeld von (Tanz)Kunst und Technologiet."