2. Festival neodvisnega filma Domžale

Domžale, Slovenija
Datum dogodka: 2010

KD MILF in KD CUT!
2. Festival neodvisnega filma Domžale

www.fnf-domzale.si/prijava.html

Razpis pogojev za sodelovanje

Prijavljeni film ne sme biti VEČINSKO (so)financiran s strani Filmskega sklada RS ali javne televizije RTV Slovenija.

V tekmovalnem delu ne morejo sodelovati video spoti za glasbene skupine in tista dela, ki se deklarirajo za "video art".

Propozicije

Sodelujejo lahko vsi filmi, ki so nastali v Sloveniji, ne glede na način produkcije. Enakopravno bodo obravnavani filmi profesionalnih producentov kot tudi filmi v neprofesionalni produkciji. Avtor filma ne sme biti mlajši od 18 let.

Enakopravno sodelujejo vsi filmi, ne glede na format v katerem so posneti ali producirani. Filmi so lahko nemi ali zvočni.

Filmi ne smejo biti starejši od dveh let (nastanek filma od januarja 2009).

Filmi, ki so že sodelovali na Festivalu neodvisnega filma in videa Slovenije, ne morejo ponovno sodelovati.

Filmi so lahko dokumentarni, igrani, eksperimentalni ali animirani. Zvrst filma določi avtor!

Vsako delo mora biti opremljeno z naslovom in imeni ustvarjalcev.

Za žiriranje je treba filme poslati na DVD-ju (več o tem na prijavnici).

Vsakemu filmu mora biti priložena izpolnjena prijavnica!

Filme je treba poslati najkasneje do 15. novembra 2010 na spodnji naslov.

Prispele filme si bosta ogledala in za predvajanje izbrala selektorja festivala.

Žirija si bo znotraj tekmovalnega sklopa ogledala in ocenila vse filme ter podelila prve tri nagrade (neodvisno od sklopa znotraj katerega je umeščen posamezni film).

Organizator bo filme, ki bodo prikazani na festivalu, presnel na DVD v dveh kopijah. Obe bo hranil organizator. Uporaba teh kopij bo v skladu z zakonom o avtorskih pravicah in zakonom o arhivskem gradivu.

Rok prijave: 15/11/10

Kontakt:
JSKD Domžale
Žiga Čamernik, Darko Štante
Ljubljanska 76
1230 Domžale
Slovenija
tel: 031 508 060, 041 749 119
fax: 01/ 7219 480
zigacamernik@yahoo.com, darko@cut.si

Več na www.fnf-domzale.si
Vir: www.Artservis.org