xDelovalnica: POZIV podjetjem

xDelovalnica - Mladi talenti za socialne inovacije skozi nove tehnologije in umetnosti

Poziv je namenjen po eni strani podjetjem tradicionalnih panog, ki temeljijo na dlje uveljavljenih tehnologijah ter metodah dela, po drugi strani pa tudi podjetjem, ki vključujejo nove tehnologije in napredne oblike dela. Izbrali bomo dve podjetji, eno s področja tradicionalnih in drugo s področja naprednejših panog, da bi ob sodelovanju mladih ustvarjalcev razvili pomembne socialne inovacije. V koprodukcijskem projektu xDelovalnica želimo spodbuditi izdelavo prototipa ali končnega produkta/storitve, ki bi bil tržno zanimiv a hkrati socialno angažiran, pri tem pa bi opolnomočili mlade ustvarjalce in jih motivirali za vstop na trg dela. Slednji bi pod mentorstvom Univerze kot ključni partner vstopil v projekt z obema prej omenjenima podjetjima.

Projekt, ki ga Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici izvajamo v okviru Partnerske mreže CzK, temelji na metodologijah in pristopih art-thinkinga, spekulativnega dizajna in nekonvencionalnih rab ustvarjalnih ter sodelovalnih orodij in njihovega inovativnega kombiniranja (med različnimi deležniki).  V luči aktualne situacije spodbujamo (vendar se ne omejujemo na) projekte, ki se osredotočajo na socialne inovacije.

Skozi pričujoči projekt želimo na regionalni ravni povezati inovativna podjetja z ustaljenimi podjetji tradicionalnih panog. V ta proces pa kot ključne partnerje pripeljati obetavne diplomante (alumne) ustvarjalnih disciplin. Skozi “inovacijske katalizacije” bomo pospešili razvoj inovativnih produktov/storitev, ki združuje prihajajoče tehnologije z že obstoječimi tehnikami ter tako obrtniško kot tudi podjetniško kulturo in tradicijo širše goriške regije.

PRIJAVE
Zainteresirana podjetja pozivamo, naj do 10. maja 2020 na naslov <info.au@ung.si> s pripisom (zadeva) “xDelovalnica prijava na razpis - podjetje” pošljejo svoj kratki opis oziroma poslovni portfelj (oboje lahko na spletnih povezavah), priložijo pa tudi motivacijsko pismo, ki na kratko (do ene strani) pojasni zanimanje za pričujoči izziv ter morebitne že obstoječe ustvarjalne oz. inovacijske zamisli.

Po javnem pozivu bomo izbrali najprimernejše prijavitelje in z 20. majem predvidoma začnemo s postopkom “križanja” diplomantov z izbranimi podjetji, ter opredelitvijo mentorskega programa. V mesecu maju in juniju se vrši tudi preverjanje trga in medpodjetniških potencialov, seznanjanje deležnikov in uvodni razvoj idej z mentorskim vodenjem. Z junijem bi ob ustreznih pogojih (glede na trajanje omejitev gibanja oz. združevanja) začeli s postopkom vzpostavljanja inovacijskega peskovnika, kjer bo mladi ustvarjalka ali ustvarjalec imel kar se da proste roke za raziskovanje in razvijanje potencialnih idej.

Projekt je financiran skozi sodelovanje Univerze v Novi Gorici in Partnerske mreže CzK, zato bodo stroški dela diplomanta oziroma alumna, v manjši meri pa tudi stroški udeleženih podjetij, ter dogovorjeni materialni ter potni stroški kriti iz tega naslova. Za morebitne dodatne informacije se obrnite na <info.au@ung.si>.

O akademiji:
Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici prisega na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij. Na Akademiji umetnosti UNG izvajamo prvostopenjski program Digitalne umetnosti in prakse ter drugostopenjsko nadgradnjo - magistrski program Medijske umetnosti in prakse. V sklopu vertikale študentje prehajajo med okolji in nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Tako kot tudi sicer na celotni univerzi daje akademija velik poudarek mednarodni vpetosti študentov in mentorjev. //au.ung.si

Več o projektu xDelovalnica - Mladi talenti za socialne inovacije skozi nove tehnologije in umetnosti: //au.ung.si/xdelovalnica


Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.