Gostovanje izr. prof. dr. Petra Purga v Beogradu

pETER Purg je med 26. in 31. marcem 2017 gostoval na Akademiji uporabnih umetnosti Univerze umetnosti Beograd z delavnico "Per/Pre-Forming Urban Media Ecologies", ki jo je podprla CEEPUS mreža ADRIART.CE, ki so se je udeležili študenti Animacije, Scenografije in Novih medijev. Po predstavitvi Akademije umetnosti ter njenih programov, prohjektov ter internacionalizacijskih praks, so številne diskusije zasejale prvo zamisel novega konzorcija "Teaching Art Anew for Creative & Cultural Transitions (TACT)". Ta bo umetniške akademije ter ne-izobraževalne deležnike iz širše regije združil v zavezništvu za sodobno (ko)produkcijo ter (para)izobraževanje, ki bi ne le reflektiralo kompleksne resničnosti, temveč predvsem oblikovalo pozitivne prihodnosti post-tranzicijskih družb.
//
pETER Purg gave a workshop on "Per/Pre-Forming Urban Media Ecologies" at the University of Arts in Belgrade, Faculty of Applied Arts, between March 26 and 31, 2017, supported by the CEEEPUS network ADRIART.CE, to the students of Animation, Scenography and New media. After presenting the School of Arts' programmes and its projects and internationalization practices, the many discussions seeded the first idea of a new consortium "Teaching Art Anew for Creative & Cultural Transitions (TACT)". The aim is to join art academies and non-educational stakeholders from the broader region into an alliance for contemporary (co)production and (para)education that would not only reflect the complex reality, but above all shape the positive futures of the post-transitional societies.

 

Oznake: