[Simpozij] Kako misliti avtonomne strukture znotraj Univerze in umetniškega sistema, Atrij ZRC

Simpozij: Kako misliti avtonomne strukture znotraj Univerze

18/12/2010, Atrij ZRC

1. Univerza - družba - trg delovne sile (DPU)

10:30 Sašo Furlan: Avtonomija in delitev dela v univerzitetnem polju

11:00 Primož Krašovec: Znanost, industrija in teorija

11:30 Mislav Žitko: Financializacija študentskega zivljenja

12:00 Maja Breznik: Podrejanje intelektualnega dela kapitalu

12.30-13.00 premor

2. Projekt Boks kot avtonomna platforma v kontekstu izobraževalnega in umetniškega sistema.

13:00-14.30 Okrogla miza z gosti (Zdenka Badovinac, Alenka Gregorič, Sergej Kapus, Tevž Logar, Alen Ožbolt, Borut Vogelnik, Boks)

14.30-14.45 premor

3. Primeri uspešnih praks- predstavitve tujih študentskih iniciativ

14:45-16:00 Interflugs (Berlin), Department 21(London)

___

„Znanje je naše največje bogastvo“ je floskula, ki v času komercializacije dobiva nov pomen. V želji po hitrih rezultatih in izgubljanju poglobljenega študija, se onemogoča kritični potencial mladih ljudi, ti pa so reprezentirani kot pasivni posamezniki, vandali ali naivni mladostniki z negotovo prihodnostjo. Takšna reprezentacija študentov, kot tudi vsebinski okvir visokega šolstva, sta posledici trenutnega družbenega diskurza in visokošolske izobraževalne politike, ki uvaja instanten študij s tehnokratskim znanjem.

BOKS zato želi vzpostaviti točko za izmenjavo kritične in kreativne mlade misli, ki potencialno lahko ponudi nove odgovore na družbena vprašanja-platformo za vzpostavljanje kritičnega dialoga in refleksije študijskega sistema, umetniškega sistema in družbe s fokusom na interdisciplinarnosti in vzpostavitvi dialoga med študenti umetnosti s študenti drugih strok.

Simpozij je prvi programski dogodek, ki ga BOKS pripravlja v sodelovanju z DPU.

Obravnaval bo splošne družbene in politično-ekonomske procese, ki določajo trenutne spremembe v univerzitetnem polju, predvsem proces financializacije, tj. uvajanja študentskih in nepremičniskih kreditov ter večanja vloge dolga v vsakdanjem življenju; prehod od »svobodne znanosti«, značilne za obdobje hladne vojne, k inovativni, konkurenčni univerzi in hkrati od avtonomije znanosti k »sodelovanju z gospodarstvom«; ter učinke podjetnosti in ekonomske racionalizacije na način dela na univerzi. Obenem se bomo osredotočili še na vprašanje avtonomije študentov znotraj univerzitetnega sistema, na sam projekt Boks kot primer poskusa vzpostavive avtonomne strukture znotraj univerze. ter vzpostavili mednarodno primerjavo s podobnimi uspešnimi iniciativami iz tujine.

.................................................

Delavsko-punkerska univerza (DPU) je izobraževalni projekt Mirovnega inštituta, ki odpira možnosti aktivnega izobraževanja (predavanja, študijski bralni seminarji, okrogle mize, prvomajske šole) o najsodobnejših teoretskih in političnih temah, ki jih po mnenju organizatorjev državne izobraževalne inštitucije ne obravnavajo oziroma jih ne obravnavajo na ustrezni ravni.

Interflugs je neodvisno organizirana iniciativa študentov Univerze za likovno umetnost v Berlinu(UdK). Ustanovljena je bila leta 1989 med študentskimi protesti in znotraj svojih pododdelkov organizira neodvisno obliko izobrazbe, ki jo vodijo študentje in ki predstavlja alternativo akademski izobrazbi v smislu razred/profesor ter umetniški in kulturni produkciji na univerzi. Interflugs vodijo študentje tutorji skozi demokratičen in nehierarhičen proces.

Department21 je avtonomna študentska iniciativa, ki je v preteklem letu vzniknila znotraj Royal Collage of Art. Ukvarjajo se z neformalnim umetniškim izobraževanjem in neodvisnimi projekti. Težijo k interdisciplinarnosti in preizkušanju novih izobraževalnih praks.
.........................................................................................................................................................................................................

Povezave:

http://www.projektboks.org

http://dpu.mirovni-institut.si

http://www.interflugs.de/

http://www.department21.net/

Kontakt:

info@projektboks.org