xDelovalnica

2020

Mladi talenti za socialne inovacije skozi nove tehnologije in umetnosti

V sodelovanju s Partnersko mrežo CzK bomo na UNG Akademiji umetnosti spodbudili inoviranje skozi metodologije art-thinking-a, uporabljene bodo pri drznem kombiniranju tehnologij in umetniških praks. Angažirali bomo alumna oziroma diplomanta, ki bo skupaj z enim inovativnim in enim tradicionalnim podjetjem prototipiral ali ustvaril novo storitev ali produkt. V proces se bomo kot Univerza vključili mentorsko in usmerjali tok dela skozi proces “inovacijske katalize” - nove metode, ki jo sicer razvijamo v projektu MASTmodule.eu. V luči aktualne situacije spodbujamo (a se ne omejujemo na) projekte, ki se osredotočajo na socialne inovacije.

//

//
Cilj projekta je izdelava prototipa ali končnega produkta/storitve, ki bi bil tržno zanimiv, a hkrati socialno angažiran, pri tem pa bi opolnomočili mlade ustvarjalce in jih motivirali za vstop na trg dela. Projekt temelji na metodologijah in pristopih art-thinkinga, spekulativnega dizajna in nekonvencionalnih rab ustvarjalnih ter sodelovalnih orodij ter njihovega inovativnega kombiniranja (med različnimi deležniki).

Nadaljnji potek projekta: v aprilu izide javni poziv in kmalu izberemo najprimernerješe prijavitelje do srede maja. Z 20. majem začnemo s postopkom križanja diplomantov, ter opredelitvijo mentorskega programa. V mesecu maju in juniju se vrši tudi preverjanje trga in medpodjetniških potencialov, seznanjanje deležnikov in uvodni razvoj idej ter mentorstvo potekajo kolikor mogoče online. Z junijem bi ob ustreznih pogojih (glede na trajanje omejitev gibanja oz. združevanja) začeli s postopkom vzpostavljanja inovacijskega peskovnika, a tudi ta bo odvisen od situacije v Sloveniji, ter tudi od vrste začetega projekta. 

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici nudi študij med nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Z inovativnimi pristopi v pedagoških, raziskovalnih in tudi produkcijskih procesih spodbujamo samostojno kreativno in akademsko delo študentov, ki jih vodi skupina strokovnih sodelavcev. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih, tudi alumnom pa nudimo raznolike možnosti projektnega in tudi pedagoškega sodelovanja. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij. Na Akademiji umetnosti UNG izvajamo prvostopenjski program Digitalne umetnosti in prakse ter drugostopenjsko nadgradnjo - magistrski program Medijske umetnosti in prakse. 

Kot univerzitetna institucija in Akademija umetnosti, vpeta v vzpostavljanja regionalnega vozlišča kreativnih praks, nameravamo med drugim tudi skozi pričujoči projekt na regionalni ravni povezati inovativna podjetja z ustaljenimi podjetji tradicionalnih panog. V ta proces pa kot ključne partnerje pripeljati obetavne diplomante (alumne). Skozi “inovacijske katalizacije” bomo pospešili razvoj inovativnih produktov/storitev, ki združuje prihajajoče tehnologije z že obstoječimi tehnikami ter tako obrtniško kot tudi podjetniško kulturo in tradicijo širše goriške regije. 
 
***

Rokovnik:

  • Poziv diplomantom in podjetjem (V aprilu rok oddaje do 10.5)
  • Izbira diplomanta (intervjuji, na podlagi pregleda portfeljev) (do 15.5. zberemo)
  • Izbira podjetji na podlagi opredeljenega diplomanta oz. alumna  (do 15.5. zberemo)
  • Križanje diplomanta/ke s podjetjem in opredelitev mentorskega programa (alumni + podjetje) (20.5.)
  • Preverjanje trga in medpodjetniških potencialov (drugo podjetje ali druga organizacija, če se je v prejšnji fazi izbralo samo eno podjetje) (maj, junij)
  • Inovacijski peskovnik (svobodno raziskovanje, eksperimentiranje na podlagi metod art-thinkinga, kombiniranih s proizvodnjo metodologijo Launch), spekulativni dizajn in kataliza inoviranja (Junij → odvisno od razmer)
  • Prototipiranje (odvisno od razmer)
  • Priprava za prezentacijo in market pitch  (odvisno od razmer)
  • Razstava produkta/storitve, prezentacije in market pitcha, po možnosti v okviru programa xD vozlišča kreativnih praks (odvisno od razvoja razmer)
Partnersko mrežo CzK vodi:
Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Museum of Architecture and Design
Center za kreativnost / Centre for Creativity
Projektna pisarna Maribor, Partizanska c. 11, Maribor
T: +386(0)59141352  M: +386(0)41 377 163
www.czk.si, www.mao.si
oznake: