Ultramono, Diskretni dogodki v hrupnih domenah

Ultramono, Diskretni dogodki v hrupnih domenah

od 2005 naprej

Diskretni dogodki v hrupnih domenah so taktilno-sonični objekti ali okolja. Te sestavlja več nelinearnih video in zvočnih sistemov, ki (re)kodirajo dogodke v podatkovne tokove zvočno-vizualnega hrupa.

http://ultramono.org