Projekti

Že vse od začetkov Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart leta 1994, ravno tako pa tudi v njeni naslednici Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici vsak semester študentje predstavijo svoje delo javnosti na razstavi. S tem pridobivajo izkušnje tako rokov (končanje del) kot tudi načinov predstavitve ter komunikacije z različnimi deležniki, ki jih bodo srečevali kasneje (npr. naročnik, producent, kustos, splošna javnost, družina). Na spodnjih povezavah so dostopne fotogalerije razstav od leta 2011 naprej.

2022, 2021, 2020, 2019
Namen projekta konS je vzpostavitev boljših pogojev za vzdrževanje in razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji. 
2022, 2021, 2020, 2019

Glavna spletna stran projekta  https://www.ita-slo.eu/sl/diva

Odobren v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Trajanje projekta: 1.3.2019 - 28.2.2022 (36 mesecev)

2020, 2019, 2018

EMINDS is a project applying student centered innovative approaches to develop Higher Education and VET students’ entrepreneurial mindset.

2020, 2019, 2018

The project will develop an applied study module at the intersections of ART, SCIENCE and TECHNOLOGY, combining methodologies and practices that will intertwine the academic sphere closely with the industry realms of the Culture and Creative Sectors. Nurturing a competent perspective on the historical, economical, social and above all cultural relevance of this interdisciplinary blend within the new digital shift, the MAST project will apply innovative, ICT-enhanced teaching and learning methods.

2020

Mladi talenti za socialne inovacije skozi nove tehnologije in umetnosti

2019-2021

30 years after the Pan-European Picnic on the Hungarian-Austrian border – the “first brick taken from the Iron Curtain” we launch a collaborative investigation around the hopes and potentials of freedom connected to the System Change exploring their relevance today. WATCH: tv-free-europe.eu // EN IN POL MILIJONA KORAKOV PREKO MEJA: Trideset let po odstiranju železne zavese na Vseevropskem pikniku ob Madžarsko-Avstrijski meji je čas, da znova raziščemo upe in možnosti svobode, ki jih prinašajo spremembe sistemov. GLEJTE: tv-free-europe.eu

2019, 2018, 2017
The main aim of the project is to create a new and updated BA curriculum for Erciyes University, Visual Communication Design Department, Cartoons and Animation Major. And doing so, Erciyes University wants to build a new and strong partnership with other Universities from Turkey and Europe.

//www.ase-erasmus.org/

2018, 2017, 2016

PAIC je multidisciplinarni projekt, ki raziskuje in razvija rešitve za kulturno regeneracijo zapostavljenih in deprivilegiranih skupnosti ter odgovarja na vprašanje, kako lahko umetniške prakse pripomorejo k osvežitvi njihove kulturne identitete. // “Participatory Art for Invisible Communities” involves 4 partners from different EU countries in the development of multidisciplinary and multimedia participatory art activities with the ambition to “artistically instigate social change in deprived, alienated, isolated or remote communities”.

 

2016 - 2014

D.I.W.O. art systems: corrections to the dominant yet deficient system and narrative of visual art in Slovenia, 1960–2000

Why DIY?/Zakaj DIY? >> A selection of interviews of students with artists and protagonists of DIY and DIWO strategies

More on field trip to visit OHO's Marko Pogačnik and BridA (April 2015)