Pre-vod = Über-setzung : multimedijski literarni performans

Pre-vod = Über-setzung : multimedijski literarni performans

1999

“PRE-VOD” je v prvi vrsti poskus izpostavljanja razdalje med izvirnim besedilom in njegovim prevodom. Kako je “zvestoba” prevoda odvisna od (interpretacije) prevajalca in kako izvirno besedilo sámo s svojimi notranjimi zakonitostmi vpliva na prevod? Nadalje poskušamo izpostaviti problem razdalje med (neposredno) videnim in (posredno) slišanim besedilom. Kako je “zvestoba” interpretacije odvisna od interpreta? Kako od poslušalca/gledalca? In kako od razdalje med avtorjem, interpretom in poslušalcem?

http://www.ljudmila.org/chrt/pp/PERFO5.html