Prinesi odnesi živi arhiv

Prinesi odnesi živi arhiv

2012

Video dokumentacija dogodkov, ki so se odvijali v sklopu mednarodnega feminističnega in gejevskega festivala Rdeče Zore.
Več o tem:
PrinesiOdnesiŽiviArhiv
--
Video documentation of events during the time of international feminism and queer festival Red Dawns.
More about it:
BringInTakeOutLivingArchive