Lavoslava Benčič

Lavoslava Benčič

User's picture

Delam na področju vizualnih komunikacij. Moje delo obsega idejne zasnove, načrtovanje in izvedbo projektov v različnih medijih (založniški, grafični, fotografski, video in interaktivni projekti), vodenje tima in nadzor nad izvedbo projektnega izdelka ali storitve. Delo sem opravljala za naročnike ali posrednike v Sloveniji in tujini, samostojno in v interdisciplinarnih mednarodnih timih kot vodja priložnostno sestavljenih timov ali timska sodelavka.

Strokovna znanja sem usvojila na podiplomskem študiju grafičnega oblikovanja, na fakulteti LCUCK v Londonu, na študiju Managementa medijskih projektov na Middlesex University v Londonu/Ljubljani ter na Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani. Pedagoško-andragoška znanja pa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v programu za učiteljico računalništva.

Salieri accompanies WFC

2010

Scenes are installed in the beginning of the 19th century (empire and classicism), Middle-European cultural environment.

ključne besede:

Urbanistična igra

2005-2008

Projekt urbanistična igra predstavlja nov prijazen način demokratičnega vključevanja javnosti v oblikovanje prihodnosti mest skozi kooperativno interaktivno igro. Urbanistična igra predstavlja povezovalno gibanje različnih ljudi za interaktivno ustvarjanje številnih možnih predlogov za sobivanje v sodobnem urbanem prostoru.
Projekt v javnosti: