Hupa Brajdič

Hupa Brajdič

User's picture

Hupa Brajdič ni fiktivna oseba. Je entiteta, ki se v trenutkih ustvarjalnega zanosa naseljuje v posameznikih, večinoma delujočih v okviru KUD Center 21. Udejanja se na področjih videa in filma, fizičnega gledališča, glasbe in ulične subverzije. Podatki o njenem rojstvu in izobraževanju niso znani, ve pa se za nekatera njena dela.

Slowshoppingclub - ulična subverzija (2006), Telegram za Gajo - fizično gledališče (2006), Okus Evrope - celovečerni dokumentarni film (2006), Filmske delavnice - produkcija kratkih filmov: Od Ankare do Ankarana (2007), Burazeru! (2008), Beg (2008), Racket (2009), Gerhard - gledališka predstava (2009), A to je Kulturologija? - celovečerni dokumetarni film, Insider - kratki dokumentarni film, Grenkoba nasmeha - igrano dokumentarni film (2010)

Hupa Brajdič se naseljuje v Urošu Lebarju, Alji Bulič, Toniju Poljancu, Leji Šuligoj, Petru Lebarju, Kristini Aleksovi, Janušu A. Luznarju, Tini Glavič Novak, Franciju Kokalju in v drugih.

Grenkoba nasmeha - trailer

2010

Igrano dokumentarni film »Grenkoba nasmeha« je nastal kot produkt filmske delavnice s trinajstimi zaporniki iz Zapora Dob, pod mentorstvom Toneta Poljanca, Uroša Lebarja in Tine Glavič Novak (Kulturno društvo Center 21, Hupa Brajdič produkcija).