Objave z oznako "prostor"

Kustos, sodelavec Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici dr. Sarival Sosič, je v razstavo vključuje izbor nekaterih vidnejših slovenskih kiparjev različnih generaci, med njimi tudi programska vodja VŠU Rene Rusjan.

Diskretni dogodki v hrupnih domenah so taktilno-sonični objekti ali okolja. Te sestavlja več nelinearnih video in zvočnih sistemov, ki (re)kodirajo dogodke v podatkovne tokove zvočno-vizualnega hrupa.

http://ultramono.org

Doktorska disertacija "Telesa v elektronskem prostoru. Modeli za ljudi in interaktivne sisteme.", ki vključuje medijski performans ter interaktivne hipergrafike. Multimedijska online različica disertacije (vkl. z dokumentarnim videogradivom) na [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3Ade%3Agbv%3A547-200400725]

Syndicate content