Objave z oznako "telo"

Ali si (za)upam iti po izkušnjo vzburjenja uma skozi telo, če se nisem mogel (utegnil?) odpreti za vzburjenje v nasprotni smeri? Medtem ko se hudujem, da najbrž (spet) ne bom utegnil pokonzumirati umetnostnega objekta (ali natančneje postati njegov subjekt) v ljubem nam domačem bodyart hramu (a ona=offline), se torej zalotim pri dilemi (za)upanja.

Doktorska disertacija "Telesa v elektronskem prostoru. Modeli za ljudi in interaktivne sisteme.", ki vključuje medijski performans ter interaktivne hipergrafike. Multimedijska online različica disertacije (vkl. z dokumentarnim videogradivom) na [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3Ade%3Agbv%3A547-200400725]

Syndicate content