Programi

>> Program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse
>> Program druge stopnje Medijske umetnosti in prakse

Digitalne umetnosti in prakse, prva stopnja

Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse (DUP) omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih: animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah), videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video), fotografija (avtorska, funkcionalna fotografija), novi mediji (kreativna raba novih spletnih, mobilnih, večpredstavnostnih ipd. tehnologij).


Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu ponuja več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, (interaktivni) instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video- in TV-produkcija, animirana in videografika, navidezna resničnost, spletna umetnost. Program DUP omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. Metodika študija omogoča, da študent kot prihodnji diplomant in profesionalec svoje potenciale razvija naprej, praktične veščine, ki jih obvlada, pa mu hitreje pomagajo do zaposlitve, kar večina izkoristi že med študijem. >> Več o programu DUP

Medijske umetnosti in prakse, druga stopnja (magistrski program)

Dveletni program druge stopnje Medijske umetnosti in prakse je bil razvit v okviru mednarodnega projekta ADRIART, nosilni moduli programa pa so animacija, film, fotografija, novi mediji, sodobne umetniške prakse in scenski prostori. Kandidat ob prijavi definira svojo projektno idejo in interes za enega izmed nosilnih modulov. >> Več o programu MAP

 

Možnosti zaposlovanja

Diplomanti programov obeh stopenj, torej diplomant Digitalnih umetnosti in praks ter magister Medijskih umetnosti in praks, lahko delujejo (podobno kot diplomanti programa Digitalni mediji, ki ga je izvajala Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart) kot člani interdisciplinarnih kreativnih skupin v medijskih (TV, splet, elektronsko in tiskano časopisje) in drugih produkcijskih hišah, oglaševalskih agencijah, arhitekturnih birojih, galerijah, muzejih, arhivih, prireditvenih prostorih ipd., skratka tam, kjer se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo videa, filma, fotografije, grafičnih uporabniških vmesnikov, animacije, animiranega filma in animirane grafike, spletnih in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ali kjer našteto uporabljajo kot sekundarna, predstavitvena sredstva. Diplomanti z bolj izraženim individualnim kreativnim potencialom se bodo preizkušali kot samozaposleni v kulturi, avtorji na področju sodobne umetnosti, avtorji filmov in animiranih filmov, samostojni fotografi ali avtorji spletnih, interaktivnih in večpredstavnih izdelkov oziroma projektov.