Predstavitve programov Akademije umetnosti UNG

Osrednji informativni dnevi za oba študijska programa bodo potekali v prostorih šole v Novi Gorici ter v prostorih kavarne Slovenske kinoteke, v petek, 14. ter v soboto, 15. februarja. Predstavili bomo oba programa — tako dodiplomski program Digitalne umetnosti in prakse ter magisterij Medijske umetnosti in prakse.

Februarski informativni dnevi (za oba programa) 

v Novi Gorici, prostori Akademije umetnosti in Rožna Dolina, Vipavska 13

 • Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) - Petek, 14. 2. ob 10. in 15. uri
  ter sobota, 15. 2. ob 10. uri
 • Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) - Petek, 14. 2. ob 13. uri
  ter sobota, 15. 2. ob 11. uri

v Ljubljanikavarna Slovenske kinoteke, Miklošičeva 28

 • Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) - Petek, 14. 2. ob 11.30
  ter sobota, 15. 2. ob 11. uri
 • Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) - Petek, 14. 2. ob 12.30 uri

Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor

Več o programu Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) in podrobnejši pogoji za vpis

Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo tudi v tajništvu šole vsak delovni dan med 10. in 15. uro (petek do 13. ure), po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.

 

//

February Open Days

 
The School of Arts open days in February will take place at the UNG School of Arts premises in Nova Gorica and in the café of the Slovenian Cinematheque, on February 14 and 15:
 

in Nova Gorica, UNG School of Arts premises UNG v Rožni Dolini, Vipavska 13

 • Digital Arts and Practices (BA) - Friday, February 14 at 10am and 3pm 
  and Saturday, February 15 at 10am 
 • Media Arts and Practices (MA) - Friday, February 14 at 1pm 
  and Saturday, February 15 at 11am

in LjubljanaSlovenian Cinematheque café, Miklošičeva 38

 • Digital Arts and Practices (BA) - Friday, February 14 at 11.30am 
  and Saturday, February 11am 
 • Media Arts and Practices (MA) - Friday, February 1.30pm 

Deadlines on portfolio submission, what to include, interview dates - for the BA Digital Arts and Practices programme

More on the MA Media Arts and Practices programme

More information about the studies on e-mail info.au@ung.si or phone +386 51 3366 70 from Monday till Friday from 10am - 3pm (Friday till 3pm).