Predstavitve programov Akademije umetnosti UNG

Informativni dnevi bodo potekali v goriških prostorih šole, v ponedeljek, 26. avgusta ter v četrtek, 12. septembra. Predstavili bomo oba programa — tako dodiplomski program Digitalne umetnosti in prakse ter magisterij Medijske umetnosti in prakse.

Jesenska informativna dneva (za oba programa) 

V Gorici — prostori Akademije umetnosti UNG palača Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorizia,Italija:
>> Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) — obakrat ob 10. uri.
>> Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) — obakrat ob 11. uri.
 
Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor
 
Več o programu Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) inpodrobnejši pogoji za vpis
 
 
Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo tudi v tajništvu šole vsak delovni dan med 10. in 15. uro (petek do 13. ure), po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.
 
 
 
//

Autumn Open Days

 
The School of Arts open days in February will take place at the UNG School of Arts premises, Palazzo Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorizia, Italy on Monday, August 26, and Thursday, September 12:
 
>> Digital Arts and Practices (BA) — at 10am.
>> Media Arts and Practices (MA) — at 11am.

The given time is valid for both occasions.
 
More information about the studies on e-mail info.au@ung.si or phone +386 51 3366 70 from Monday till Friday from 10am - 3pm (Friday till 3pm).