eKnjige o animirani, video in filmski produkciji študentov VŠU objavljene

V projektu "eKnjiga – študijska gradiva za orodje Moodle za mobilne aplikacije -VŠU" so nastale 4 eKnjige o animirani, video in filmski produkcije študentov VŠU, ter ena eKnjiga o vinski znamki. Izhodiščna naloga tega projekta je bila usposobiti prijavljene študente za izdelavo konkretnih izdelkov – eKnjig, ki bi bile prilagojene (tudi) za prikazovanje na manjših napravah, kot so tablice in pametni telefoni.

eKnjige so dostopne na naslovu http://vsu.ung.si/eknjige

Izdelale so jih študentke Ines Ozimek, Mateja Nikolič, Jasmina Lozar, Sara Stankovič ter Tamara Podveršič.

Mentorirali so:
- s strani stroke: Mag. Jasminka Pavasović, s.p.,
- s strani UNG: Doc. dr. Peter Purg, Prof. Dr. Urška Lavrenčič Štangar

Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: "Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti" ter prednostne usmeritve 1.3 "Štipendijske sheme", v okviru potrjene operacije "Po kreativni poti do praktičnega znanja".

eeeknj-logo