Predstavitve programov Visoke šole za umetnost

Informativni dnevi bodo potekali v goriških prostorih šole, v torek in četrtek, 31. maja in 2. junija. Predstavili bomo oba programatako dodiplomski program Digitalne umetnosti in prakse ter magisterij Medijske umetnosti in prakse.

Junijski informativni dnevi (za oba programa

  • V Goriciprostori Visoke šole za umetnost palača Alvarez, Via Diaz 5, Gorizia, Italija:
    • Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) — Torek 31. 5. 2016 ob 13. uri.
    • Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) — Četrtek 2. 6. 2016 ob 16. uri.
Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor

Več o programu Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) in podrobnejši pogoji za vpis


Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo tudi v tajništvu šole vsak delovni dan med 10. in 15. uro (petek do 13. ure), po e-pošti: info.vsu@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.

>> Več o prijavi
 

//


School’s Open Days for the academic year 2016/17

The School of Arts open days in June will take place at the School of Arts premises, Palazzo Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorizia, Italy:

  • Digital Arts and Practices (BA) — Tuesday 31. 5. 2016 at 1pm
  • Media Arts and Practices (MA) — Thursday, 2. 6. 2016 at 4pm

More information about the studies on e-mail info.vsu@ung.si or phone +386 51 3366 70 from Monday till Friday from 10am - 15pm (Friday till 13pm).