Projekt HiLoVv prejemnik nacionalne nagrade "Jabolko kakovosti"

Nacionalna nagrada, poimenovana »Jabolko kakovosti«, predstavlja najpomembnejše priznanje nosilcem projektov v okviru programa Vseživljenjsko učenje. CMEPIUS kot nacionalna agencija programa EU - Vseživljenjsko učenje (VŽU) je leta 2005 pričel z izborom najboljših zaključenih projektov mobilnosti in podeljevanjem priznanj kakovosti, ki smo jih poimenovali Jabolka kakovosti. Letošnja, deveta podelitev nacionalnih priznanj Jabolka kakovosti je namenjena najboljšim zaključenim projektom v vseh sektorskih programih.

Prejemnik nagrade v kategoriji "Intenzivni programi" je letos tudi projekt Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. V projektu "HiLoVv - Hidden Live(r)s of Venice", ki ga vodi doc. dr. Peter Purg, se že tri leta zapored srečujejo študenti štirih različnih držav, da bi pod taktirko priznanega režiserja in profesorja Rajka Grlića in drugih sodelujočih mentorjev univerz na Reki, v Gradcu, Vidmu in Novi Gorici posneli kratke dokumentarne filme o skritih življenjih Benetk. 7. decembra je bila zaključena tretja izvedba intenzivnega programa, v kateri so študentje filmsko raziskovali beneški Ghetto, sosesko, ki je s svojo specifično zgodovino vzpostavila pojem geta kot ga razumemo danes.