Zakjuček projeta HiLoVv - projekcija z diskusijo / Final HiLoVv project screening with discussion

 * * scroll down for English version * *
--

Ob semestrski razstavi Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart so se zopet srečali tudi (vsaj večina) sodelujočih študentov in mentorjev projekta HiLoVv  (Hidden Live(r)s of Venice), delavnice dokumentarnega filma pod vodstvom hrvaškega režiserja Rajka Grlića. Tokrat so na šoli gostili študentke reške Akademije uporabnih umetnosti z enim od mentorjev Fedorjem Vučemilovićem, vrste graške tehnične univerze pa je zastopal študent Maximilian Conway. Interni projekciji je sledila krajša diskusija z evalvacijo. Tako študentje kot mentorji so se strinjali, da so vsi nastali kratki filmi zreli za javno distribucijo, finalizaciji filmov pa sledi izdelava DVD-jev.

Več o projektu

Fotogalerija delavnice v Benetkah

---
The final event of the HiLoVv ( Hidden Live(r)s of Venice ) project, a documentary films workshop in Venice lead by Croatian film director Rajko Grlić, took place within the University of Nova Gorica School of Arts semester show. The school hosted most of the Rijeka Academy of Applied Arts students with one of their mentors Fedor Vučemilović, while the Graz Technical University was represented by their student Maximilian Conway. Internal screening of the final films was followed with a short discussion and evaluation. Both the participants and mentors agreed all the short films are ready for public distribution, the films' finalization will be followed by DVD production.

More on the HiLoVv ( Hidden Live(r)s of Venice ) project

Photogallery of the workshop in Venice