Predavanje Miška Šuvakovića: Konceptualna in postkonceptualna umetnost v Vzhodni Evropi

Predavatelj: Miško Šuvaković

24. 3. 2012 (sobota)
Galerija Škuc
18:00

Avtor bo obravnaval razliko med konceptualno in postkonceptualno umetnostjo v Vzhodni Evropi (Srbija, Hrvaška, Slovenija, Poljska, Madžarska, Češka, Ukrajina, Rusija itn.).

Izpostavil bo ključne spremembe, ki so se zgodile v družbi in umetnosti pred in po padcu berlinskega zidu leta 1989. Primerjal bo umetniško produkcijo konceptualne umetnosti sedemdesetih let prejšnjega stoletja z umetniško produkcijo neokonceptualne, postsocialistične in tranzicijske umetnosti po letu 1989. Zgodovinsko obdobje po letu 1989 je označeno s spremembo časa postmoderne družbene, kulturne in umetniške pluralnosti v dobo globalizacije in restrukturiranja družbenih, političnih, kulturnih in umetniških lokalno-globalnih relacij. Ti procesi restrukturiranja globalnih in lokalnih relacij se v umetnosti kažejo kot temeljna sprememba v mediju umetniške reprezentacije in izraza. Mejnstrimovska umetnost te epohe ni umetnost slikarstva ali kiparstva temveč umetnost novih konceptualnih, performativnih in medijskih praks. Kot taka, se ta umetnost ne pojavlja več kot avtonomna umetniška praksa ampak kot kritično, subverzivno in aktivistično delo in intervencija v kulturne in družbene kontekste. Umetnik postane svojevrsten “artivistični” (umetnik + aktivist) agent.

Cinični estet bi te pozicije razrešil tako, da bi skušal dokazati, da ni umetnosti brez avtonomije znotraj družbe saj je vsaka avtonomija umetnosti politični režim. To je paradoks s katerim imata opraviti sodobna umetnost in teorija umetnosti.
.....

Miško Šuvaković  je bil rojen leta 1954 v Beogradu, Srbiji. Bil je soustanovitelj in član konceptualno-umetniške skupine Grupa 143 (1975-1980), soustanovitelj in član neformalne teoretične in umetniške skupnosti Zajednica za istraživanje prostora (1982-1989). Od leta 2000 je član teoretične umetniške platforme Teorija koja hoda (TkH). Poučuje estetiko in teorijo umetnosti na Fakulteti za glasbo in na program Interdisciplinarni študij na Univerzi umetnosti v Beogradu.

Predavanje je del projekta Razstavne politike, kateremu lahko sledite na http://www.razstavnepolitike.wordpress.com