Foto- in vidoenatečaj Erasmus in jaz, rok: 2.4.2012

Natečaj za najboljši video posnetek, fotografijo ali zgodbo z delovnim naslovom »Izkušnja z Erasmus mobilnosti kot priložnosti za osebni in strokovni razvoj študenta«.

Cmepius vas vabi, da se udeležite natečaja za najboljši video posnetek, fotografijo ali zgodbo (o mobilnosti) s katerim ste ali boste dokumentirali svoje doživetje Erasmus obdobja v tujini. Poslana dela naj opišejo avtorjevo videnje Erasmus obdobja z vidika pridobivanja znanj in spretnosti z njegovega področja študija ter učinke samega bivanja v tujini na njegov osebi svet. 

Kdo lahko sodeluje?
Na natečaju lahko sodelujejo slovenski študenti, ki so se udeležili Erasmus mobilnosti od akademskega leta 2007/2008 naprej (za študij ali prakso). 

Nagrade
V vsaki kategoriji bodo podeljena nagrade za najboljši prispevek in sicer:
-    prenosni računalnik za najboljši Erasmus video posnetek, 
-    digitalni fotoaparat za najboljšo Erasmus fotografijo,
-    mobilni telefon za najboljšo Erasmus zgodbo.

Tehnične zahteve
Video posnetki:
Posnetek naj ne bo daljši od 5 minut. Format videa je lahko eden izmed naslednjih: AVI, QuickTime (mov, qt) ali MPEG. Avtorji lahko sodelujejo tudi z več različnimi video posnetki.

Fotografija:
Fotografije naj bodo v velikosti  najmanj 1200x1800pxin največ 2400x3600px ter v ločljivosti 300 dpi. Fotografije so lahko v formatih jpg, png ali tiff. Na fotografiji ne sme biti vidnih zaščitenih blagovnih znamk. Avtor mora poslati vsaj 3 fotografije.

Zgodba:
Zgodba je lahko v obliki samostojnega besedila ali spletnega dnevnika (naj bo zaključena celota). Spletni dnevnik mora biti pisan v slovenskem jeziku in javno dostopen. Vsebina zgodbe se mora nanašati na obdobje, ki ga je avtor preživel na Erasmus mobilnosti na tuji organizaciji. Avtor mora biti v spletnem dnevniku predstavljen s pravim imenom in priimkom. Priporočilo: besedilo naj bo opremljeno z avtorsko fotografijo ali več z mobilnosti.

Rok za oddajo prispevkov:
2. april 2012 do 23:59. Za pravočasno se bo štela oddaja na pošti do 23:59 na dan roka za oddajo prispevkov.

Način oddaje:
Izdelki naj se pošljejo na digitalnem nosilcu podatkov (CD ali DVD). Zgodbe in fotografije se morajo poslati tudi v fizični obliki na naslov:
CMEPIUS
ERASMUS natečaj
Ob železnici 16
1000 Ljubljana

Merila ocenjevanja:
1. skladnost s temo natečaja in naslovom prispevka (20 %)
2. prepričljivost sporočila (40 %)
3. inovativnost predstavitve, vsebine … (20 %)
4. humor (10 %)
5. tehnična kakovost izdelka (10 %)

Dodatne informacije 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na g. Roberta Marinška, robert.marinsek@cmepius.si ali             01/620-94-62      .

Podrobnejša navodila si lahko preberete v tem dokumentu.