Vodstvo po razstavi Vse to je film! ter predavanje Eksperimentatorji in njihovi otroci, Moderna galerija

Vodstvo po razstavi Vse to je film! ter predavanje Eksperimentatorji in njihovi otroci


Vse to je film!
Eksperimentalni film v Jugoslaviji 1951-1991
22. 12. 2010 – 28. 2. 2011
Moderna galerija, Ljubljana

Kustosi: Bojana Piškur, Ana Janevski, Jurij Meden, Stevan Vuković

Vabimo vas na javno vodstvo v nedeljo, 9. 1., ob 11. uri. Po razstavi bo vodil eden od njenih kustosov Jurij Meden, kritik s področja filma in urednik, filmski amater. Meden je tudi član uredništva revije Ekran, odgovorni urednik revije KINO! in vodja programskega oddelka v Slovenski Kinoteki.

V torek, 11.1. ob 18. uri, vas vabimo na predavanje Eksperimentatorji in njihovi otroci / Eksperimentatori i njihova djeca, ki ga bo v avditoriju Moderne galerije imela Leila Topić, vodja Zbirke filma in videa v  Muzeju suvremene umjetnosti v Zagrebu. Predavanje bo v hrvaškem jeziku.

Nedvomno najzanimivejši del hrvaške filmografije pripada avtorjem, ki so se že od svojih najzgodnejših del posvečali eksperimentiranju v filmskem mediju. V predavanju želim pokazati, kako bistven vpliv so imeli eksperimentatorji iz šestdesetih let na poznejše rodove filmskih in video ustvarjalcev. Jedro pionirjev, ki ga sestavljajo umetniki kot na primer Tomislav Gotovac in Vladimir Petek, je odprlo pot raznolikim eksperimentalnim izrazom. Na začetku so bili umetniki skorajda otroško zagnani za medij videa – to lahko vidimo v zgodnjih delih Gorana Trbuljaka, Sanje Iveković in Dalibora Martinisa –, že v osemdesetih letih pa so nanj začeli gledati kot na generator osebnih vizualnih razmišljanj. Kljub temu pa je Ivan Ladislav Galeta vztrajal na eksperimentiranju v filmski strukturi in ustvaril vrsto eksperimentalnih del, ki jih odlikuje naknadna obdelava prvotnega filmskega zapisa. Zanimiv je tudi položaj Željka Kipkeja v filmskem opusu hrvaške vizualne scene. Kipke, na začetku poznan izključno kot slikar, je realiziral vrsto slikarskih in performativnih akcij ter jih posnel v skrbno premišljenem filmskem dejanju. Tako dokumentirane akcije prerastejo v neko vrsto rituala, kar daje filmskemu zapisu določen mističen značaj.