V Zagrebu odprli nov razstavni prostor - Hiša za ljudi in umetnost Lauba

1350 m2 razstavnega prostora so aprila pridobili v Zagrebu - Hiša za ljudi in umetnost Lauba (Kuća za ljude i umjetnost Lauba) je stavba, ki je nekdaj služila tkalnici tovarne tekstila Tekstilnega kombinata Zagreb, izvirno pa je bila zasnovana kot jahalnica v okviru Konjeniške vojašnice avstroogrske vojske. Leta 1910 jo je projektiralo tedaj vodilno zagrebško podjetje Emil Eisner in Adolf Ehrlich. Celostni urbanistični načrt je za ta kulturni spomenik predvidel kombinirano družbeno namembnost, kar je pomenilo, da stavbe ni bilo moč preurediti v stanovanja, ampak je bilo v njej nujno izvajati razstavno ali uslužnostno dejavnost. Lauba je zasnovana tako, da že od vsega začetka deluje kot delno finančno samooskrbna celota (z najemnino pisarn, zaslužkom bifeja ter tudi z razstavno dejavnostjo). Program v Hiši Lauba vodi umetniško društvo Lauba s kustosinjo Vanjo Žanko. Ob predstavljanju umetniške produkcije je naša želja pomagati odkrivati nove oblike izražanja hrvaških vizualnih umetnic in umetnikov, prispevati k dvigu javne zavesti o moderni in sodobni hrvaški umetnosti in sodelovati v mednarodnih kulturnih tokovih. Med prvim letom delovanja bo Lauba predstavljala dela iz Zbirke Filip Trade.

Več na www.lauba.hr